Curs: Managementul activităților extracurriculare

Postat la 1 aprilie 2016 de Oana Marin în categoria ȘtiriCurs: Managementul activităților extracurriculare


Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti organizează, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, programul de formare continuă pentru cadrele didactice din municipiul București cu tema “Managementul activităților extracurriculare”, într-o singură serie de pregătire, în perioada 6 – 22 mai 2016.

Cursul se adresează cadrelor didactice şi consilierilor educativi din unitățile de învățământ preşcolar, gimnazial și liceal din Capitală și o atenție specială este alocată cadrelor didactice cu rol de diriginte.

Aplicanți eligibili:

  • cadre didactice din învățământul preuniversitar din București (exclusiv);
  • rol în coordonarea sau inițierea de proiecte sau programe extrașcolare și nonformale;
  • cadre didactice cu rol de diriginte;
  • dornici să inițieze proiecte și programe în context extrașcolar/nonformal;
  • au roluri în relația cu proiectele extrașcolare în unitatea de învățământ, cu activitățile consiliului elevilor și cu managementul unității de învățământ.

Scopul cursului este dezvoltarea și exersarea competențelor de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/familie-școală.

Competențe specifice:

Managementul proiectelor și programelor extracurriculare și nonformale;
Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare și nonformale;
Analiza nevoilor tinerilor și elevilor în vederea fundamentării programelor extracurriculare și nonformale;
Utilizarea adecvată a cadrului educației nonformale, a metodelor și activităților specifice;
Evaluarea rezultatelor învățării dobândite prin programele extracurriculare și nonformale, inclusiv de voluntariat.
Tematica acoperită:

Modulul 1. Management de proiect/program extracurricular; dezvoltare personală a cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației nonformale;

Modulul 2. Nevoile tinerilor și proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

Modulul 3. Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale; stimularea participării tinerilor prin structuri de reprezentare a elevilor.

Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, iar în urma absolvirii acestuia se va elibera un certificat de competențe profesionale, ce conferă 15 credite profesionale transferabile, în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare.

Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Orarul sesiunilor de formare este următorul: vineri între orele 16 și 20; sâmbătă întrele orele 9 și 17; duminică între orele 9 și 14. Fiecare grupă va fi formată din 25 de cursanți, iar sesiunile de lucru vor fi facilitate de către un formator profesionist, cu experiență relevantă în domeniul educației nonformale. Metodologia de formare utilizează metode active și participative, caracterul fiind preponderent practic-aplicativ. Din acest motiv, prezența este obligatorie pe întreg parcursul cursului, acceptarea la examenul final fiind condiționată de prezența la 80% dintre activitățile cursului.

Înscrieri: invităm persoanele interesate să completeze formularul on-line de înscriere, până pe data de 24 aprilie 2016, inclusiv.

Rezultatele înscrierii și repartizarea pe grupe vor fi afișate, până pe data de 29 aprilie 2016.

Mai multe detalii pe : http://proedus.ro/civitas/cursuri-profesori/

Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din Primăria Municipiului Bucureşti, prin Centrul PROEDUS, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” și Consiliul Municipal al Elevilor. Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.