Apel la înscrieri - seria VI

Postat la 23 iulie 2015 de Asociaţia REPER21 în categoria ȘtiriApel la înscrieri - seria VI


Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile anunţă lansarea Seriei 6 de înscrieri la cursul cu tema  „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” acreditat de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Cursurile sunt organizate în parteneriat cu Asociaţia REPER21 şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, în cadrul proiectului “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursurile organizate în cadrul proiectului se adresează unui număr total de 1060 de cadre didactice. Prezentul apel de selecţie se adresează  exclusiv următoarelor categorii de grup ţintă: 

 • Cadre didactice debutante în carieră cu domiciliul în mediul rural (persoane sub 35 de ani, fără grad didactic definitiv) din învăţământul primar/gimnazial / liceal / profesional şi tehnic
 • Consilieri şcolari în învăţământul primar/gimnazial / liceal / profesional şi tehnic

Cursurile urmăresc dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora şi implementa în cadrul orelor de curs sesiuni şi proiecte educaţionale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obţinerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic şi dobândirea unui număr de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

Seria 6 de cursuri faţă în faţă

Modul I – învăţământ online 24 de ore

Modul IIModul III - învăţământ de zi 7 zile/56 de ore

5-10 august 2015

10-16 august 2015.

Locația de desfășurare: Bușteni (Valea Prahovei)

Notă: Participanţii la curs vor beneficia de cazare (în camere duble), masă, materiale de curs şi decontarea costurilor de transport pe baza documentelor justificative și în limita sumei de 300 lei.

În vederea înscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate să completeze formularul de înscriere (disponibil AICI  până cel târziu la data de 02.08.2015 si să îl transmită împreună cu adeverinţa din partea unităţii şcolare (format tip și scanată) (NB! în data de 24.06.2015 am actualizat adeverința cu nivelul de învățământ primar) și Cartea de Identitate (în format scanat, inclusiv față-verso în cazul vizelor de flotant) la adresa de e-mail [email protected]  E-mailurile cu aplicații vor fi denumite astfel: “Aplicatie curs ”.

Selecţia participanţilor. Doar candidaturile complete și care întrunesc condiţiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecţie, după cum urmează:   

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

 • Încadrarea în grupul ţintă al proiectului:
 • Consilier şcolar din învăţământ primar / gimnazial / liceal / profesional şi tehnic la o şcoală acreditată MEN  (categorie de grup ţintă pentru care sunt alocate aproximativ 19 de locuri)
 • Cadru didactic debutant în carieră din învăţământ primar /gimnazial / liceal / profesional şi tehnic la o şcoală acreditată MEN (categorie de grup ţintă petru care sunt alocate aproximativ 23 de locuri)
 • Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs faţă în faţă se desfăşoară în intervalul orar 09.00-18.00.
 • Accesul la un computer conectat la internet şi minime abilităţi de utilizare a acestuia în vederea parcurgerii modulului online de curs.
 • Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilităţi de viaţă în cadrul şcolii.
 • Acceptarea condiţiilor de participare şi asigurare a aspectelor logistice.

Criterii de selecţie de care se va ţine cont în evaluarea candidaturilor:

 • Interesul de a elabora/ derula activităţi/ proiecte de dezvoltare a abilităţilor de viaţă în contextul dezvoltării durabile în rândul elevilor.
 • Motivaţia, implicarea în activitatea şcolară şi extraşcolară şi dorinţa de inovaţie a candidatului / candidatei.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participanţilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus menţionate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social.

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice până cel târziu la data 04.08.2015 pe pagina web: www.prof21.ro. Ulterior, în vederea înscrierii la curs, participanţii vor fi invitaţi să transmită scanate prin e-mail documentele de înscriere (Certificat de Căsătorie, Certificat de Naştere, diploma de licenţă, contract de formare) şi să le predea în original unui reprezentant din partea organizatorilor într-o locaţie şi la o dată care va fi comunicată persoanelor selectate.

Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la cursurile de formare profesională „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” vă rugăm contactaţi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile prin e-mail la adresa [email protected]

 

Proiectul “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) îşi propune să îmbunătăţească competenţele profesionale pentru cele 1060 de cadre didactice, prin participarea la programe de formare continuă de calitate, bazate pe educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi metodele inovative ale educaţiei nonformale, care să permită dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor din învăţământul preuniversitar. Mai multe informaţii despre proiect şi organizaţiile partenere pot fi consultate AICI

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.