Apel la inscrieri pentru cursul Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile

Postat la 26 iunie 2015 de Cristiana Bucureci (Bobârnac) în categoria ȘtiriApel la inscrieri pentru cursul Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile


Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile anunţă lansarea Seriei 5 de înscrieri la cursul cu tema  „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” acreditat de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională (DGMRU RSN – MECS) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Cursurile sunt organizate în parteneriat cu Asociaţia REPER21 şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, în cadrul proiectului “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursurile organizate în cadrul proiectului se adresează unui număr total de 1060 de cadre didactice. Prezentul apel de selecţie se adresează  exclusiv următoarelor categorii de grup ţintă: 

 • Cadre didactice debutante în carieră cu domiciliul in mediul rural(persoane sub 35 de ani, fără grad didactic definitiv) din învăţământul primar/gimnazial / liceal / profesional şi tehnic
 • Profesori în învăţământul liceal
 • Consilieri şcolari în învăţământul gimnazial / liceal / profesional şi tehnic

Cursurile urmăresc dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora şi implementa în cadrul orelor de curs sesiuni şi proiecte educaţionale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obţinerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic şi dobândirea unui număr de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

 

Seria 5 de cursuri faţă în faţă

Locaţie  / participanţi

Modul I – învăţământ online 24 de ore

Modul IIModul III - învăţământ de zi 7 zile/56 de ore

Oradea (participanţi din judeţele Bihor, Arad, Sălaj, Cluj, Alba, 
Timis, Hunedoara, Mureș)

15-20 iulie 2015

20-26 iulie 2015

Baia Mare (pentru judeţele Maramures, Satu Mare, Bistrita)

15-20 iulie 2015

20-26 iulie 2015

 

Notă: Participanţii la curs vor beneficia de cazare (în camere duble), masă, materiale de curs şi decontarea costurilor de transport.

În vederea înscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate să completeze formularul de înscriere (disponibil la link-ul  http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=06450fe4-f94b-4e0b-804c-4c07d39ab493 până cel târziu la data de 13.07.2015, ora 10.00 (termenul initial 10.07.2015, a fost prelungit). Doar formularele de înscriere complete înregistrate[1] până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de evaluare. Persoanele care nu dovedesc prin acte încadrarea în grupul ţintă declarat în formularul de înscriere vor fi descalificate.

Selecţia participanţilor. Doar candidaturile care întrunesc condiţiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecţie, după cum urmează:   

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

 • Încadrarea în grupul ţintă al proiectului:
 • Profesor  în învăţământul liceal (şcoală acreditată MEN)- categorie de grup ţintă pentru care sunt alocate aproximativ 15 locuri.
 • Consilier şcolar din învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic la o şcoală acreditată MEN - categorie de grup ţintă pentru care sunt alocate aproximativ 20 de locuri.
 • Cadru didactic debutant în carieră din învăţământ primar/ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic la o şcoală acreditată MEN – categorie de grup ţintă petru care sunt alocate aproximativ 35 de locuri.
 • Profesarea sau domiciliul în unul dintre judeţele vizate pentru locaţia de desfăşurare a cursului.
 • Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs faţă în faţă se desfăşoară în intervalul orar 09.00-18.00.
 • Accesul la un computer conectat la internet şi minime abilităţi de utilizare a acestuia în vederea parcurgerii modulului online de curs.
 • Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilităţi de viaţă în cadrul şcolii.
 • Acceptarea condiţiilor de participare şi asigurare a aspectelor logistice.

Criterii de selecţie de care se va ţine cont în evaluarea candidaturilor:

 • Interesul de a elabora/ derula activităţi/ proiecte de dezvoltare a abilităţilor de viaţă în contextul dezvoltării durabile în rândul elevilor.
 • Motivaţia, implicarea în activitatea şcolară şi extraşcolară şi dorinţa de inovaţie a candidatului / candidatei.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a limita numărul de participanţi, din cadrul unei unităţi de învăţământ (conform codului SIRUES) în funcţie de atingerea indicatorilor proiectului.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participanţilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus menţionate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social.

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice între 15-16.07.2015 pe pagina web: www.prof21.ro. Ulterior, în vederea înscrierii la curs, participanţii vor fi invitaţi să transmită scanate prin e-mail documentele de înscriere (Carte de Identitate, Certificat de Căsătorie, Certificat de Naştere, diploma de licenţă, adeverinţă din partea unităţii şcolare, contract de formare) şi să le predea în original unui reprezentant din partea organizatorilor într-o locaţie şi la o dată care va fi comunicată persoanelor selectate.

Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la cursurile de formare profesională „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” vă rugăm contactaţi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile prin e-mail la adresa [email protected]

 

Proiectul “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) îşi propune să îmbunătăţească competenţele profesionale pentru cele 1060 de cadre didactice, prin participarea la programe de formare continuă de calitate, bazate pe educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi metodele inovative ale educaţiei nonformale, care să permită dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor din învăţământul preuniversitar. Mai multe informaţii despre proiect şi organizaţiile partenere pot fi consultate AICI.

 

[1] Înregistarea formularului va fi confirmată de afişarea următorului mesaj “ Vă mulţumim! Formularul de înscriere a fost completat cu succes”

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.