A treia rundă de selecţie pentru curs

Postat la 18 februarie 2015 de Asociaţia REPER21 în categoria ȘtiriA treia rundă de selecţie pentru curs


ANUNŢ DE SELECŢIE pentru cursul "Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile"

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile anunța lansarea Seriei 3 de înscrieri la cursul cu tema  „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” acreditate de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. Cursurile sunt organizate în parteneriat cu Asociația REPER21 şi Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, în cadrul proiectului “Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Cursurile se adresează unui număr total de 1060 de cadre didactice, exclusiv profesori și profesori consilieri școlari, care își desfășoară activitatea la o şcoala acreditată MEN, la nivel de învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic. Cursurile urmăresc dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora şi implementa în cadrul orelor de curs sesiuni si proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obţinerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic şi dobândirea unui număr de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

Locațiile și perioadele de desfășurare ale cursurilor fața în fața din aceasta serie sunt detaliate mai jos, cu mențiunea ca în fiecare dintre locații se vor organiza minim 2 cursuri de formare:

Seria 3 de cursuri faţă în faţă

Locaţie  / participanţi

Modul I – învățământ online 24 de ore

Modul II– învățământ de zi 3 zile/24ore

Modul III - învățământ de zi 4 zile/32 de ore

Prahova (participanți din judeţele Prahova, Brașov, Dâmbovița, Buzău)

2-11 apr 2015

15-17 apr 2015

18-21 apr 2015

Bacău (participanți din judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi)

1-9 mai 2015

15-17 mai 2015

21-24 mai 2015

Miercurea Ciuc (participanți din judeţele Harghita, Covasna)

1-9  mai 2015

15-17 mai 2015

21-24 mai 2015

Timișoara (participanți din judeţele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara)

25 mai-1 iunie 2015

5-7 iun 2015

11-14 iun 2015

Craiova (participanți din judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt)

25 mai-1 iunie 2015

5-7 iun 2015

11-14 iun 2015

 

ImportantÎn această serie se vor desfășura ultimele cursuri în localitatea Craiova, Timișoara, Bacău si Miercurea Ciuc.

Notă: Participanţii la curs vor beneficia de cazare (în camere duble), masă, materiale de curs și decontarea costurilor de transport.

În vederea înscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate să completeze formularul de înscriere (disponibil la link-ul http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=9d8a6679-b823-4659-9319-ab5ed94f6052[1] până cel târziu la data de 09 martie 2015Doar formularele de înscriere inregistrate[2] până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de selecție.

Cadrele didactice debutante în carieră vor candida pe locurile special rezervate, pentru fiecare grupă de formare fiind alocate un număr de 5 locuri. În cadrul proiectului prin cadru didactic debutant se înțelege persoana sub 35 de ani (fara grad didactic definitiv). Persoanele care nu dovedesc prin acte această condiție vor fi considerate neligibile.  

Selecția participanților: doar candidaturile care întrunesc toate criteriile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecție, dupa cum urmează:

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

  • Încadrarea în grupul țintă al proiectului: Calitatea de cadru didactic de profesor sau profesor consilier şcolar din învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic la o școală acreditată MEN al carei cod SIRUES nu a fost deja înregistrat in cadrul proiectului (nu s-au mai înregistrat participări ale cadrelor didactice din acea unitate școlară).
  • Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs față în față se desfășoară în intervalul orar 09.00-18.00.
  • Accesul la un computer conectat la internet şi minime abilităţi de utilizare a acestuia în vederea parcurgerii modulului online.
  • Profesarea în unul dintre judeţele vizate pentru locaţia de desfăşurare a cursului.
  • Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilitați de viata în cadrul scolii
  • Acceptarea condițiilor de participare si asigurare a aspectelor logistice

Criterii de selecție de care se va tine cont în evaluarea candidaturilor:

  • Interesul de a elabora/ derula activități/ proiecte de dezvoltare a abilitaților de viata in contextul dezvoltării durabile in rândul elevilor.
  • Din cadrul unei unităţi de învăţământ (conform codului SIRUES) va/vor putea fi selectaț(i), unul, cel mult doi participanţi, pe toata perioada de derulare a proiectului în cadrul căruia sunt organizate cursurile
  • Motivația, implicarea și dorința de inovație a aplicantului.

Criteriu de departajare, care se aplica in cazul punctajelor egale obținute la criteriile de selecție

  • Domiciliul in mediul rural.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participanţilor pentru cele 53 de cursuri se va realiza pe baza criteriilor mai sus menționate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social.

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice până cel târziu la data 23 martie 2015 pe pagina web: www.prof21.ro. Ulterior, în vederea înscrierii la curs, participanţii vor fi invitaţi să transmită scanate prin e-mail documentele de înscriere (Carte de Identitate, Certificat de Căsătorie, Certificat de Naştere, diploma de licenţă, adeverinţă din partea unităţii şcolare, contract de formare) și să le predea în original unui reprezentant din partea organizatorilor într-o locaţie și la o dată care va fi comunicată persoanelor selectate.

Până în acest moment au fost formate în cadrul proiectului 379 de cadre didactice.

Următorul apel de selecție (cel de-al patrulea și ultimul din cadrul acestui proiect) va fi lansat în luna mai 2015 pentru următoarele locații și cu participanți din județe arondate: Cluj Napoca (Cluj, Alba, Mureș), Oradea (Bihor, Arad, Sălaj), Prahova (Prahova, Brașov, Dâmbovița, Buzău), Bucuresti (București, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeș), Constanța (Constanța, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași) si Baia Mare (Maramureș, Satu Mare, Bistrița)

 

Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la cursurile  de formare profesională „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” vă rugăm contactaţi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile prin e-mail la adresa [email protected] (persoana de contact: Andreea Ciocan).

[1] Pentru situații speciale, formularul este disponibil în format Word doc prin solicitare la adresa de email [email protected]

[2] Inregistarea formularului va fi confirmată de afişarea următorului mesaj “ Va mulţumim! Formularul de înscriere a fost completat cu succes”

 

Proiectul “Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) îşi propune să îmbunătăţească competenţele profesionale pentru cele 1060 de cadre didactice, prin participarea la programe de formare continuă de calitate, bazate pe educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi metodele inovative ale educaţiei nonformale, care să permită dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor din învăţământul preuniversitar. Mai multe informaţii despre proiect și organizaţiile partenere pot fi consultate AICI.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.