Prima sesiune de selecţie pentru curs

Postat la 20 octombrie 2014 de Asociaţia REPER21 în categoria ȘtiriPrima sesiune de selecţie pentru curs


Am lansat prima sesiune de selecţie pentru cursul "Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile"!

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Asociația REPER21 şi Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor organizează 53 de cursuri de formare profesională cu tema „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” acreditate de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Cursurile se adresează unui număr total de 1060 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic şi consilieri școlari şi urmăresc dezvoltarea competenţelor acestora de a elabora şi implementa curricula școlară și proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obţinerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic şi dobândirea unui număr estimat de 20 de credite profesionale transferabile.

Cursurile de formare vor avea următoarea structură:

  1. Curs online (Modul I)
  2. Curs faţă în faţă (Modul II şi Modul III)

Cursul online (Modulul I) va avea o durată de 3 zile, se va realiza pe platforma www.prof21.ro și se va finaliza cu o testare online a cunoștințelor. Promovarea lui este obligatorie pentru participarea la cursurile față în față.

Cursurile față în față sunt alcătuite din 2 module cu o durată totală de 7 zile (modulul II – 3 zile şi modulul III – 4 zile). În funcţie de programa anunţată de organizatori, cele trei module se pot desfăşura fie consecutiv, fie la intervale de timp de aprox. 1-2 săptămâni. Cele 53 de cursuri vor fi organizate pe durata a aproximativ 9 luni în 12 locaţii (Bacău, Baia Mare, Bucureşti, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iaşi, Miercurea Ciuc, Oradea, Prahova, Sibiu şi Timişoara) si vizează participanţi de pe întreg teritoriul României (fiecare locaţie are atribuite o serie de judeţe).   

Anunţăm pe această cale deschisă selecţia participanţilor pentru prima serie de cursuri[1] precum şi locaţiile şi perioadele de desfăşurare a cursurilor faţă în faţă:

Seria 1 de cursuri faţă în faţă

Locaţie  / participanţi

Modul II

Modul III

Oradea*

(participanţi din judeţele Bihor, Arad, Sălaj)

14-16 noiembrie 2014

27-30 noiembrie 2014

Iaşi*

(participanți din judeţele Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ

14-16 noiembrie 2014

20-23 noiembrie 2014

Iaşi*

(participanți din judeţele Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ

2-4 februarie 2015

5-8 februarie 2015

Sibiu*

(participanți din judeţele Sibiu, Vâlcea, Gorj)

28-30 noiembrie 2014

4-7 decembrie 2014

Bucureşti

(participanți din Bucureşti si judeţele, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeş)

5-7 decembrie 2014

11-14 decembrie 2014

Bucureşti

(participanţi din Bucureşti şi judeţele, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeş)

16-18 ianuarie 2015

22-25 ianuarie 2015

Bacău*

(participanţi din judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi)*

5-7 decembrie 2014

11-14 decembrie 2014

Craiova*

(participanţi din  judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt)

16-18 ianuarie 2015

22-25 ianuarie 2015

Baia Mare*

(participanţi din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa Năsăud)

2-4 februarie 2015

5-8 februarie 2015

 

* În perioadele și localitățile marcate astfel se vor desfășura 2 cursuri în paralel

Nota 1: Participanţii la curs vor beneficia de cazare (în camere duble), masă, materiale de curs şi decontarea costurilor de transport.

Nota 2:  Judeţele care nu apar în tabelul de mai sus sunt arondate unor locaţii de curs pentru care încă nu a fost deschisă selecţia.

 

În vederea înscrierii la programul de formare, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic si consilierii școlari interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere (CLICK AICI) [2] până cel târziu la data de 28 octombrie 2014Doar formularele de înscriere completate în totalitate[3] până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de selecţie.

Selecţia participanţilor va avea în vedere atât încadrarea acestora în grupul ţintă al proiectului cât şi interesul de a elabora/ derula activităţi/ proiecte de dezvoltare a abilităţilor de viaţă în contextul dezvoltării durabile în rândul elevilor.

Astfel, printre criteriile de selecţie se numără:

  • Calitatea de cadru didactic, inclusiv profesor consilier şcolar la o şcoala acreditată MEN si funcţia didactică (personal didactic pentru învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic sau profesor consilier şcolar).
  • Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs.
  • Accesul la un computer conectat la internet şi minime abilităţi de utilizare a acestuia în vederea parcurgerii modulului online.
  • Profesarea în unul dintre judeţele vizate pentru locaţia de desfăşurare a cursului.
  • Din cadrul unei unităţi de învăţământ (conform codului SIRUES) va/vor putea fi selectat(i), unul, cel mult doi participanţi.
  • Sunt încurajaţi să aplice: profesorii consilieri şcolari, cadrele didactice din mediul rural şi urban, din învăţământul gimnazial, liceal, profesional și tehnic precum si cadre didactice aflate la debut de carieră.

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice până cel târziu la data 04 noiembrie 2014 pe următoarele pagini web: www.fdsc.ro si www.prof21.ro. Ulterior, în vederea înscrierii la curs, participanţii vor fi invitaţi să transmită scanate prin e-mail documentele de înscriere (Carte de Identitate, Certificat de Căsătorie, Certificat de Naştere, diploma de licenţă, adeverinţă din partea unităţii şcolare - CLICK AICIcontract de formare-CLICK AICI) si să le predea în original unui reprezentant din partea organizatorilor într-o locaţie si la o dată care va fi comunicată persoanelor selectate.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul Prof21. Ca urmare, selectarea participanţilor pentru cele 53 de cursuri se va realiza pe baza criteriilor mai sus menționate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social.

Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la cursurile  de formare profesională „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” vă rugăm contactaţi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile la telefon 021.310.01.81/82/83 (persoane de contact: Irina Opincaru şi Andreea Ciocan) sau prin e-mail: [email protected].

Documente utile:

Anunţul de selecţie - CLICK AICI

Formularul de înscriere - CLICK AICI

Adeverinţă din partea unităţii şcolare - CLICK AICI

Contract de formare-CLICK AICI

 

[1] Cele 53 de cursuri organizate în cadrul proiectului sunt împărţite în 4 sesiuni . Selecţia pentru celelalte 3 serii de cursuri va fi lansată  în lunile care urmează.

[2] Pentru situații speciale, formularul este disponibil în format Word doc prin solicitare la adresa de email [email protected]

[3] Completarea în totalitate a formularului va fi confirmată de afişarea următorului mesaj “ Va mulţumim! Formularul de înscriere a fost completat cu succes”

 

Proiectul “Dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) îşi propune să îmbunătăţească competenţele profesionale pentru cele 1060 de cadre didactice, prin participarea la programe de formare continuă de calitate, bazate pe educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi metodele inovative ale educaţiei nonformale, care să permită dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor din învăţământul preuniversitar.

Mai multe informaţii despre proiect si organizaţiile partenere pot fi consultate AICI.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.