Impactul proiectului Prof21

Postat la 18 ianuarie 2021 de OANA SANDU în categoria ȘtiriImpactul proiectului Prof21


Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Asociaţia REPER21, Asociaţia Teach for Romania și Fundaţia World Vision România și-au propus derularea unui program complex de formare și mentorat adresat cadrelor didactice, personalului de sprijin și managerilor școlari din 23 de școli defavorizate.

S-a întâmplat în perioada 19.04.2018 - 18.01.2021, cu un grup țintă final de 299 de participanți, din care 290 au fost implicați în procese de formare și mentorat.

Problemele principale cu care se confruntau cadrele didactice înainte de includerea în programul Prof21 se refereau în principal la izolarea de care suferă unitățile școlare, existând puțin spre deloc legături cu comunitatea.

Marea lor majoritate, cât și comunitățile în care activează înțeleg vulnerabilitatea ca pe un statut de victimă. În acest context, lipsa de motivație firească era dublată de lipsa de recunoaștere și de validare din partea diverșilor stakeholderi cu care intrau în contact. În plus, lipsa de experiență în conceperea și derularea de proiecte și în cheltuire și raportare, făceau ca marea majoritate a cadrelor didactice să se simtă total neputincioase în fața provocărilor întâmpinate la nivel de clasă și la nivel de școală.

 

 

Ideea proiectului a fost că menținerea în educație a copiilor și prevenirea abandonului școlar sunt direct relaționate cu nivelul competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar și cu capacitatea acestuia de a promova servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile de incluziune ale elevilor.

Ideea centrală a intervenției a fost de a aduce spre școli și în special către profesori, conceptul de dezvoltare a abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile, de a motiva astfel cadrele didactice și a le echipa cu un set de instrumente cu care pot dezvolta la elevi, atât în clasă cât și în afara ei, abilități cognitive, practice, de auto-cunoaștere, de auto-îngrijire, de comunicare, de gândire critică, de gândire etică, de gândire prospectivă, de gândire sistemică, de gândire laterală, abilități de gestiune a învățării și de inter-relaționare, creând astfel o comunitate de profesori care dezvoltă la copii și tineri abilități pentru o viață mai bună într-o societate durabilă.

Cum am făcut asta?

Pentru a integra cât mai bine aceste abilități în lucrul cadrelor didactice cu elevii la nivelul celor 23 de unități de învățământ am realizat o analiză de nevoi inițială. Nevoile identificate vizau creșterea calității actului didactic la modul general, pentru a se putea adapta la nevoile de incluziune ale elevilor, cunoașterea și practicarea de metodologii alternative de predare-învățare care să se adreseze mai bine nevoilor specifice de învățare ale elevilor, îmbunătățirea imaginii cadrului didactic atât în fața elevilor cât și în comunitate. Fiecare dintre școli are propriul specific și propriile provocări, diversitate determinată de tipul școlii (gimnazială, profesională, școală de educație incluzivă, școală activă în penitenciar), de localizare și presiunea economică-socială din diversele regiuni (mare parte din comunități mici sau aflate în proximitatea unor orașe mari, ce influențează parcursul educațional al copiilor) și, nu în ultimul rând, de capacitatea și disponibilitatea de implicare a autorităților locale în susținerea lor.   

Programul PROF21 a inclus mai multe tipuri de formări complementare (Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul dezvoltării durabile - AVDD, Teaching as Leadership, Școala Părinților - dezvoltare de competențe pentru educația parentală, A.R.T. - rolul cadrelor didactice în formarea adolescenților pentru participarea lor activă în comunitate), atât pentru cadre didactice cât și pentru managementul unităților școlare, asociate unui program complex de mentorat și intervențiilor menite să sprijine dezvoltarea unei comunități de practică.

O altă dimensiune transversală a PROF21, alături de dezvoltarea abilităților de viață, a fost reprezentată de susținerea includerii Educației pentru Dezvoltarea Durabilă (EDD) în procesul educativ formal și în activitățile educative de tip nonformal și informal. Am urmărit dezvoltarea, în rândul profesorilor, de competențe pedagogice necesare predării temelor EDD, dezvoltarea de competențe specifice EDD în rândul elevilor și, nu în ultimul rând, facilitarea de procese participative de planificare instituțională, cu implicare deschisă actorilor relevanți, pentru transformarea școlii în pilon pentru dezvoltarea durabilă a propriei comunități.

Poate că cea mai de impact componentă a modelului de intervenție a fost susținerea directă, inclusiv financiar (prin acordarea unor subvenții de 950 lei/cadru didactic) a unor proiecte educaționale în fiecare dintre școlile incluse în program, prin intermediul cărora cadrele didactice au putut pune în aplicare cunoștințele dobândite.

Impact

Programul de formare și mentorat și proiectele de practică au permis înregistrarea de efecte la nivel de clasă, fie că vorbim de internalizarea și adaptarea metodelor de planificare a lecțiilor pentru cadrele didactice sau de crearea și consolidarea relației de încredere cu elevii, creșterea motivației elevilor, încrederea în calitățile fiecăruia, dezvoltarea spiritului de colaborare și apartenență la clasă.

Efecte la nivel de școală pot fi punctate din perspectivă instituțională, marcând aici deschiderea către integrarea conceptelor EDD în practica și pedagogia școlară sau construcția unor planuri de acțiune de integrare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în procesul educațional. În plus, este remarcabil cât de des a fost menționat, în feedback-ul cadrelor didactice, „descoperirea” lucrului în echipă și plus valoarea adusă de faptul că au colaborat de la construcție proiect până la sărbătorirea rezultatelor. Nu puține au fost școlile în care proiectele de practică au reușit să se complementeze și să genereze efecte cu potențial de replicare în perioada următoare (Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, etc.).

Mix-ul de subiecte și metode a fost unul deosebit de potrivit și apreciat, iar intervenția per ansamblu a adus în școlile partenere motivația, încrederea, atitudinea și cunoașterea necesare pentru a îmbunătăți considerabil calitatea actului educațional. Durata extinsă a programului, alături de componenta de mentorat a susținut temeinic curba de învățare a cadrelor didactice, iar microsubvențiile au acționat ca un catalizator foarte potent la nivel de clasă, școală și comunitate. Am observat o incredibilă utilitate în relație cu dezvoltarea de comportamente pentru elevi și profesori și recomandăm ca astfel de experiențe să fie integrate în activitatea didactică a tuturor școlilor, prin intermediul unor fonduri dedicate. Cadrul oferit de întregul program le-a oferit profesorilor ocazia de a lucra în echipă, de a parcurge cicluri complete de planificare - implementare - adaptare. Mulți au mărturisit că lucrul la proiecte însoțit de sprijinul mentorilor le-a structurat gândirea și le-a dezvoltat imaginația.

Programele de formare și mentorat din program au fost:

 • Dezvoltarea abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile (AVDD) – 290 participanți
 • Teaching as Leadership – 23 participanți
 • Școala Părinților – 23 participanți
 • A.R.T. („Conștientizează, spune-ți opinia și treci la acțiune!) – 23 participanți

Alte resurse pentru profesori:

 • Raport de impact al programului de formare și mentorat
 • Platforma www.prof21.ro monitorizată și actualizată cu materiale educative
 • Proiecte de practică – 63 proiecte și 243 cadre didactice care au obținut subvenții pentru proiecte educaționale extrașcolare dedicate activităților cu elevii
 • Materiale educaționale livrate și distribuite către cele 23 de unități școlare implicate în proiect pentru susținerea procesului de predare în contextul pandemiei
 • Publicarea Catalogului de bune practici Prof21
 • Conferința de bune practici – 64 participanți (cadre didactice și persoane resursă)
 • Materiale video de educație nonformală – 12 videouri
 • Formarea, plasarea și susținerea cadrelor didactice Teach for Romania în școlile partenere
 • Program de formare pentru managerii școlari
 • Implementarea programului „Școli durabile” – 16 școli partenere au primit Eticheta „Școli durabile”
 • Publicarea Catalogului Școala Durabilă

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.