Excursii educaționale

Postat la 7 ianuarie 2021 de Marian ANCUTA în categoria ȘtiriExcursii educaționale


 Pe lângă punctele turistice vizitate,o excursie școlară este pentru unii copii, primul lor contact cu un alt oraș, un alt mediu sau chiar prima ocazie de a călători cu un mijloc de transport în comun cum ar fi trenul sau tramvaiul, autocarul sau metroul.

 

Evenimentele în care elevii, împreună cu profesorii lor, au posibilitatea să facă excursii tematice sau activități în aer liber înafara școlii sau înafara comunității lor, pot fi foarte motivante pentru elevi și îi ajută să-și îmbogățească, de cele mai multe ori, concepte predate în prealabil la orele clasice.

Pe de altă parte, excursiile sunt o bună ocazie pentru cadrele didactice să își cunoască mai bine elevii, putându-i observa în interacțiunile din afara clasei.

Ieșirile educaționale permit tinerilor să beneficieze de resurse diferite de cele din clasă, să cunoască un mediu nou, să ia contact cu alte comunități sau colectivități. Acest lucru le permite și să aibă o privire critică asupra modului cum funcționează comunitatea în care trăiesc ei sau comunitatea în care merg la școală: cât de curate sunt străzile, cât trafic este în satul sau orașul lor comparativ cu locul vizitat, cât durează o călătorie din localitatea lor până la un punct turistic, fie că este muzeu, grădină botanică, teatru sau cinematograf.

Elevii ar trebui să participe activ la alegerea și planificarea obiectivelor care vor fi vizitate, de comun acord cu profesorii coordonatori ai activității. Elevii pot fi implicați chiar și în planificarea logistică a unei excursii: ce mijloc de transport va fi folosit, prețul biletului, durata călătoriei, opriri pe traseu. Ei pot dobândi în acest fel o experiență practică semnificativă planificând un eveniment concret. 

Observaţiile făcute direct în natură permit ca elevii să ajungă la reprezentări clare asupra obiectelor şi fenomenelor geografice şi să-şi formeze, astfel, concepte si noţiuni geografice. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum şi corelaţiile respective.

Un rol deosebit în această direcţie îl au excursiile şcolare ca forme ale activităţii practic-aplicative. Acestea fac parte din activitatea didactică extracurriculară şi sunt, alături de vizite, drumeţii şi expediţii şcolare, o activitate turistică, în acelaşi timp.

Orice excursie constituie un mijloc important de călire a organismului şi de unitate a colectivului, concluzionând că pe teren, în comparaţie cu sala de curs, conţinutul informativ al lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni propusă în studiu.

Pe toată durata excursiei trebuie făcute înţelese legăturile cauză-efect între componentele mediului, prin popasuri cu scopul de a observa unele lucrări de degradare a terenului sau de poluare, observarea deşeurilor menajere aruncate la întâmplare în preajma apelor, în locurile de relaxare din păduri, în preajma localităţilor.  Toate tipurile de excursii respectă parcurgerea acestor etape: pregătitoare, organizatorică, de instruire a colectivului de elevi  pentru a fi capabili să realizeze obiectivele propuse pe parcursul activităţilor, dar și valorificarea rezultatelor, fiind prilejuri ideale în care învăţătorul sau profesorul îi poate face pe școlari să înţeleagă noţiunile de  geografie, științe ale naturii, evoluţia fenomenelor din mediul înconjurător, aceștia luând contact direct cu realitatea înconjurătoare, interesul pentru studiul acestor discipline lărgindu-se.

Excursia este de fapt o călătorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de domiciliu, cu un mijloc de transport autorizat, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul, lărgirea orizontului  didactic, realizând de asemenea legătura dintre teorie şi practică. Acest tip de activitate anticipează intuirea, cunoașterea generală, uşurând succesul învăţării, având avantajul de a ușura observarea  elementelor mediului în ansamblul lor, cu interrelaţiile specifice, generând deducerea cauzelor care le-au generat.

O excursie școlară este până la urmă un eveniment de învățare experiențială care permite elevilor să trăiască experiențe autentice și relevante, să facă propriile lor descoperiri. 

Cadrele didactice pot beneficia din plin de aceste experiențe prin organizarea de discuții de grup cu elevii referitor la ce au învățat nou, ce descoperiri au făcut, ce sentimente sau emoții au trăit.

 

https://prof21.ro/assets/files/Fisa_Excursii_educationale.pdf


Cuvinte cheie:
comportamente responsabile comsum responsabil comunicarea asertiva curricular Dialog intre generatii

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.