Contribuția Rețelei ONG21 și a societății civile la Obiectivele Strategiei UNECE

Postat la 14 martie 2019 de Alexandru Gabor în categoria AdvocacyContribuția Rețelei ONG21 și a societății civile la Obiectivele Strategiei UNECE


Strategia UNECE pentru Educația pentru Dezvoltare Durabilă (UNECE-EDD) reprezintă cel mai ambițios angajament al guvernelor în domeniul EDD. România s-a angajat să realizeze și ea reformele necesare pentru integrarea EDD în sistemul național de educație. UNECE-EDD reprezintă principala referinţă a Guvernului în acest domeniu, UNECE fiind Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (United Nations Economic Commission for Europe), care cuprinde 57 de țări. 

Din aprilie 2018, Asociaţia REPER21 (lider de parteneriat) și Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (partener) dezvoltă “Rețeaua ONG21” prin proiectul “ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru Dezvoltarea durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Acest proiect are ca sistem de referință Strategia UNECE-EDD și asumă explicit obiective stabilite în cadrul întrunirilor succesive ale grupului de lucru inter-guvernamental.

UNECE-EDD a fost lansată în 2005, la Vilnius, Lituania, și relansată în 2016, la Batumi (Georgia), prin semnarea "Declaraţiei ministeriale privind Educaţia pentru Dezvoltarea durabilă". Pentru evaluarea progresului implementării, experţii UNECE au stabilit încă de la lansare un format unic pentru raportarea periodică, astfel încât toate țările să răspundă la același set de indicatori. Pe baza acestor indicatori, statele au realizat rapoarte de execuție pe care le-au transmis către UNECE pentru centralizare și analiză (accesibile pe www.unece.org)

Scopul UNECE-EDD este: “încurajarea statelor membre UNECE să dezvolte şi să încorporeze EDD în propriile sisteme de educaţie formală în toate disciplinele relevante şi în educaţia nonformală şi informală. Aceasta va dota oamenii cu cunoştinţe şi competenţe privind dezvoltarea durabilă, făcându-i mai competenţi şi încrezători, sporind oportunităţile acestora de acţiune pentru o viaţă productivă şi sănătoasă, în armonie cu natura şi cu preocupările pentru valorile sociale, egalitatea sexelor şi diversitatea culturală."

În cel mai recent "Raport naţional de execuţie", transmis către UNECE, rolul societății civile în promovarea Educației pentru dezvoltare durabilă (EDD) este subliniat prin menționarea REPER21, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Fundația Noi Orizonturi în harta actorilor relevanți, alături de ministerele Educației, Mediului și cele zece universități care includ obiective de EDD în propriile direcții strategice.   

Rețeaua ONG21, proiectul REPER21 în parteneriat cu FDSC, apare în Raportul susmenționat la indicatorul ”abordare instituțională comprehensivă” cu obiectivul Plan național dedicat educației pentru dezvoltarea durabilă. Raportul către UNECE arată că una dintre prioritățile stabilite la Batumi va fi adresată de ONG21 prin ”recomandarea adoptării unei etichete (label) de Educație pentru Dezvoltare Durabilă. Eticheta va fi acordată școlilor care vor avea incluse obiective EDD pe 4 piloni: 1) managementul unității școlare; 2) programă și pedagogie; 3) viața școlară și 4) parteneriatele și deschiderea față de comunitate”. De asemenea,  proiectul PROF21 este valorizat pentru includerea dimensiunii de dezvoltare durabilă în activitățile și managementul celor 23 de școli incluse în proiect. Aceste școli vor fi primele unități de educație care vor  primi certificarea ”Școli durabile”. Platforma PROF21 și platforma iTeach apar între oportunitățile educatorilor de a discuta și a dezbate subiecte circumscrise tematicii EDD.    

Cea mai substanțială recunoaștere a eforturilor depuse de Rețeaua ONG21 este dată de raportarea aferentă indicatorului ”Există un plan național de implementare a EDD?”, unde documentul detaliază parteneriatele existente între Ministerul Educației și REPER21, FDSC și noua structură informală - Rețeaua ONG21. Politica publică în curs de redactare în proiectul ONG21 va completa astfel inițiative realizate la nivelul Guvernului și Strategia Națională de Dezvoltare durabilă, revizuită și dată publicității la sfârșitului anului 2018.    

Astfel, rețeaua ONG21, REPER21, FDSC și alte organizații ale societății civile contribuie în mod relevant la obiectivele asumate la nivel regional în spiritul recomandării STRATEGIEI UNECE PENTRU EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ de „a consolida implicarea și participarea societății civile” la obiectivele de implementare EDD.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.