Oportunităţi de formare  - „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală”

Postat la 8 martie 2019 de Alexandru Gabor în categoria ȘtiriOportunităţi de formare - „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală”


În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) se va realiza abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 din învățământul gimnazial) în vederea unei abordări metodologice centrate pe competențe-cheie.

 

„Este necesar ca sistemul de învățământ românesc să fie unul dinamic. Trebuie să ne adaptăm permanent noilor tehnologii și să valorificăm toate avantajele oferite de acestea, pentru creșterea performanței procesului instructiv-educativ”, aceasta este premisa de la care au pornit prezentările și dezbaterile din cadrul evenimentului „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED de Ministerul Educației Naționale, beneficiar al proiectului, și de Institutul de Științe ale Educației, partener strategic în proiect.

Discuțiile au fost purtate astăzi, 5 martie 2019, sub egida Open Education Week, eveniment global care urmărește să implice cât mai mulți reprezentanți ai mediului educațional într-o comunitate care să împărtășească resurse deschise. Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Casei Corpului Didactic București și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai școlilor din București, dar și ai organizațiilor nonguvernamentale și ai companiilor private active în sectorul educației.

În deschiderea conferinței, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a subliniat eficiența utilizării resurselor educaționale în actul de predare-învățare pentru optimizarea modului de prezentare a lecțiilor. Totodată, oficialul a mai precizat că se impune ca noua Lege a Educației Naționale, aflată în curs de elaborare, să cuprindă cât mai multe prevederi concrete în vederea dezvoltării competențelor, aptitudinilor și atitudinilor relevante în contextul transformării digitale.

Managerul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, Merima Petrovici, a declarat în acest context:

„Calitatea actului educațional ne preocupă în permanență și nu este deloc întâmplător faptul că activitățile proiectului CRED sunt atât de complexe, vizând elaborarea de politici educaționale, dar și formarea cadrelor didactice, implicând, deopotrivă, factorul de cercetare/analiză și pe cel de pilotare la clasă. Actul educațional, redefinit ținând cont de nevoile și tendințele actuale, urmează să fie astfel unul care pregătește viitoarele generații pentru o lume în continuă schimbare.

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) se va realiza abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 din învățământul gimnazial) în vederea unei abordări metodologice centrate pe competențe-cheie, în acord cu noul curriculum. În același timp se urmărește formarea profesorilor în contextul adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, în special ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Pentru a asigura acoperire națională, CRED beneficiază de un parteneriat activ la nivel local: 3 inspectorate școlare județene (Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș). Proiectul se va derula în perioada 2017-2021 și are un buget de până la 42 milioane de euro.

În acest sens, vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori în toate județele și în Capitală, care vor beneficia de 330.000 ore de formare la nivel național, implicând aportul a 900 de formatori. Se vor acorda subvenții de 600 de lei pentru toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare și 150 de premii pentru cadrele didactice autoare de bune practici. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning.

În baza prezentărilor susținute de reprezentanții Institutului de Științe ale Educației și de cadre didactice care folosesc tehnologia și resursele digitale în actul de predare, precum și din dezbaterile care au urmat acestor prezentări, s-au desprins mai multe concluzii. Dintre acestea, enumerăm:

  • Tehnologia digitală este o componentă importantă a vieții de zi cu zi. Prin interacțiunile pe care le au cu aceasta, elevii au dobândit, în mod informal, calitatea de experți naivi în utilizarea tehnologiei. Este rolul profesioniștilor în educație să-i aducă la nivelul de experți digitali.
  • Resursele educaționale deschise sunt o componentă cheie a educației contemporane. Acestea vin cu o serie de beneficii (costuri reduse, flexibilitate, accesibilitate, oferirea de recunoaștere pentru munca depusă etc.), dar și cu o serie de cerințe fără de care potențialul lor nu este activat la maximum. Cheia în accesarea acestui potențial este formarea cadrelor didactice, iar proiectul CRED are o componentă semnificativă în această zonă.
  • La nivel european, au fost create instrumente care pot facilita integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional, cum ar fi: cadrul competențelor digitale ale DigCompEdu sau al instrumentului de autoevaluare SELFIE - pentru autoreflecție și autoevaluare; rețeaua eTwinning - pentru facilitarea comunicării și organizării de proiecte comune; EU Code week - pentru exersarea abilităților de programare.
  • Competențele digitale nu se dobândesc doar la ora de TIC. Acestea sunt transversale și trebuie să fie responsabilitatea întregului corp didactic să le dezvolte la elevi și să le ofere cadre în care să fie aplicate. 
  • Ca să se dezvolte și să-și atingă obiectivele, educația digitală și resursele educaționale deschise au nevoie de susținerea unor comunități de practicăRolul liderilor din fiecare școală este de a facilita crearea de astfel de comunități.

Cum să procedăm pentru a valorifica achizițiile digitale pe care copiii din ziua de azi le au, chiar înainte de a trece pentru prima oară pragul școlii? Ce putem face noi, ființe umane, grație tehnologiei? Actul educațional - între programare și gândire creativă. Iată tot atâtea teme de reflecție care s-au ridicat în cadrul evenimentului, creând astfel premisele organizării unei viitoare întâlniri, pe teme de resurse (educaționale) deschise, și nu numai.

 

Sursa: Ministerul Educaţiei

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.