Prioritățile de la Batumi – punct de plecare pentru întrunirea experților în ONG21, prima rețea națională dedicată EDD

Postat la 13 februarie 2019 de Alexandru Gabor în categoria ȘtiriPrioritățile de la Batumi – punct de plecare pentru întrunirea experților în ONG21, prima rețea națională dedicată EDD


Pe 11 februarie a.c, o parte din membrii Rețelei ONG21 s-au întâlnit la sediul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, partenerul strategic al REPER21, pentru a demara oficial procesul colaborativ al redactării propunerii de politică publică centrată pe educația pentru dezvoltare durabilă / EDD. Participanții au fost selectați pe baza unui apel deschis adresat tuturor membrilor Rețelei și au inclus profesori, consilieri juridici, activiști pe teme de mediu, integrarea refugiaţilor, sustenabilitate, educație formală şi nonformală etc.   

Atelierul a fost deschis de Ana Maria Paladus și Bogdan Gioară, membri REPER21, care au recapitulat harta discuțiilor de la Adunarea Generală a ONG21, unde au participat, în noiembrie 2018, peste 100 de membri ai ONG-urilor care susțin EDD sau sunt membre ale rețelei ONG21. Au fost prezentate stadiul actual al acțiunilor guvernamentale în direcția susținerii educației pentru dezvoltare durabilă, standardele europene ale redactării unei politici publice de succes și importanța procesului de monitorizare și evaluare a indicatorilor selectați în conceperea unei politici publice cu relevanță.

Tema educaţiei pentru dezvoltare durabilă (EDD) este inclusă deja în programe de guvernare oficiale, atât în România, cât şi în alte state europene, şi este abordată în recenta Strategie Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 – Obiectivul 4, adoptată în noiembrie 2018. Capitolul Educaţie de Calitate din Strategie afirmă că Educația pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă „un instrument cheie pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” şi are drept scop „dezvoltarea competențelor care ajută indivizii să reflecteze la propriile lor acțiuni, ținând seama de impacturile lor actuale și viitoare, sociale, culturale, economice și de mediu”.

În sesiunea introductivă, Oana Marin, REPER21, a rezumat prevederile legislaţiei principale şi secundare ce trebuie respectate în redactarea unei politici publice alternative (OUG 778 și amendamentele ulterioare) iar participanţii la Atelier au exemplificat, din experienţele anterioare, modele reuşite, sau mai puţin reuşite, ale unor politici publice din domeniul educaţiei.

Priorităţile EDD de la Batumi au fost convenite la nivel guvernamental de către statele membre ale UNECE (Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa) în Georgia, localitatea Batumi, în 2016, prin semnarea "Declaraţiei ministeriale privind Educaţia pentru Dezvoltarea durabilă" și adoptarea noii Strategii UNECE pentru Educație pentru Dezvoltare Durabilă.

Cele șase priorități EDD de la Batumi reprezintă cadrul de referință pentru propunerea de politică publică alternativă ce va fi elaborată de către membrii Rețelei ONG21 în prima parte a acestui an și constau în :

  • Stabilirea unui program de EDD în fiecare școală și asumarea dezvoltării durabile în Planul de acţiune al fiecărei școli, pâna în 2019;
  • Formarea pentru EDD a profesorilor și a altor persoane cu roluri de “educatori” în societate;
  • Dezvoltarea învaţamântului tehnic si profesional care contribuie la economia verde.
  • Întarirea proceselor de încorporare a EDD în diversele politici naţionale;
  • Întarirea sinergiilor dintre educaţia formală, nonformală și informală;
  • Recunoasterea rolului reţelelor pentru EDD.

Propunerea de politică publică alternativă în domeniul EDD va include trei scenarii de acțiune:

-> un scenariu as usual, definit prin extrapolarea situației existente, definit prin faptul că nu se întreprind acțiuni semnificative;

-> un scenariu „de mijloc”, pe care îl vom și susține, bazat pe criterii de eficiență și eficacitate a acțiunilor, definit în principal prin identificarea și propunerea unor resurse și acțiuni EDD existente;

-> un scenariu ideal, bazat pe un impact cât mai mare, definit prin acțiuni consistente, sistemice, dar care presupun și costuri și eforturi non-financiare semnificative.

Pistele de acțiune pentru fiecare prioritate rezultate de la Adunarea Generală au fost filtrate pe baza criteriilor aferente fiecărui scenariu pentru a restrânge paleta de inițiative posibile.

Următorii pași în redactarea propunerii de politică publică EDD vor consta într-o serie de întâlniri de lucru online în lunile februarie – martie 2019, membrii Rețelei ONG21 urmând să primească mai multe informații în newsletterul Rețelei.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.