Postat la 23 noiembrie 2018 de Alexandru Gabor în categoria Managerii școlari Prof21"Educația pentru dezvoltare durabilă impune o reorientare a actualului demers didactic"


Profil manager şcolar  –  Stoica Iulia (director Școala: Școala ”Constantin Brâncoveanu”, Vasilați, Călăraşi)

 

 

 

Platforma PROF21 iniţiază o serie de portrete ale managerilor şcolari,  membri ai comunităţii noastre online. Scopul acestui demers este să reflectăm împreună la temele proiectului, la rolul managerului şcolar în comunitate şi la felul în care abordăm abilităţile de viaţă în contextul dezvoltării durabile. Împreună vom alcătui o comunitate de tipul knowledge-sharing, pornind de la premisa că problemele şcolilor selectate în proiect sunt, mai mult sau mai puţin, comune şi că un efort comun de cunoaştere este va genera coeziune şi identitate profesională în comunitatea PROF21.

 

 

 

PROF21 - Vă invităm să ne împărtășiți prima dv. întâlnire cu școala și să rememorați ce anume v-a determinat să alegeți o carieră în domeniul educației.

 

Stoica Iulia - Încă din anii copilăriei mi-am dorit să devin profesor; jocul preferat era ”de-a școala”, în care eu aveam, bineînțeles, rolul ”doamnei”.

 

Au trecut anii, mi-am urmat visul și de 31 de ani sunt profesor în aceeași școală pe care mi-am ales-o după terminarea facultății și la care am primit  repartiție, în care foștii elevii au devenit părinți ai actualilor mei elevi.

 

 

PROF21 - Există, în memoria dv, de elev sau student, un model de pedagog, un profesor,  care v-a inspirat, care v-a transmis pasiunea de a-i învăța carte pe elevi?

 

Stoica Iulia - Am învățat de la doi dintre profesorii mei din anii de școală, unul find profesorul de matematică din gimnaziu, și celălalt profesorul de limba română din liceu că în această profesie este important să stăpânești materia predată, să ai răbdare, înțelegere, iscusință, însă cel mai important este să iubești copiii, să dăruiești încredere, să dai întotdeauna mai mult decât poți obține. A fi profesor, înseamnă a fi într-o evoluție continuă, să lărgești orizontul cunoașterii, să dăruiești cunoaștere, dar să legi și prietenii cu elevii tăi, să petreci timp cu ei și să îi încurajezi să vină cu încredere către tine.

 

PROF21 -   Cum credeți că ar trebui să se schimbe viziunea despre educație, care ar fi crezul dv. ca manager? Ce i-ați spune unei autorități centrale care concepe politicile educației?

 

Stoica Iulia - Societate actuală este una  aflată în permanentă schimbare, iar școlii îi revine sarcina  să formeze viitorilor absolvenți spirit critic, capacitate de sinteză, creativitate, comunicare eficientă, abilități de lucru în echipă, toate acestea înseamnă abilități de viață. Pentru a dezvolta asemenea calități se impune un curriculum integrat, ancorat la realitate, cu un pronunțat caracter practic - aplicativ.

 

De asemenea, important este și transferul accentului de la activitățile  de tip  formal, către  activitățile non-formale și  activitățile extracurriculare. Promovarea activităților școlare de tip non-formal este condiționată de  finanțarea corespunzătoare a școlilor, astfel încât acestea să poată organiza activități de învățare în medii diferite: în natură, în locuri încărcate de istorie, în zone în care este păstrată tradiția, în instituții de cultură, etc.

 

În aceste condiții un rol semnificativ îl are managerul școlii, care trebuie să se orienteze atât spre oameni, cât și spre sarcini, astfel încât să optimizeze procesul instructiv-educativ, prin capacitățile  organizatorice și abilitățile  comunicativ-colaborative, având un comportament echilibrat, echidistant, întotdeauna integru, imparțial, dar nu lipsit de colegialitate.

 

PROF21 -   Ce fel de relație aveți cu elevii și foștii elevi?

 

Stoica Iulia - În toți anii mei de activitate didactică am dezvoltat cu elevii mei relații bazate pe respect reciproc și încredere, pe comunicare deschisă, pe disponibilitate spre ascultare. Astăzi, foștii mei elevi sunt oameni responsabili, absolvenți cu studii superioare sau profesioniști în diferite meserii, unii dintre ei fiind  acum părinții actualilor elevi.

 

 

PROF21 -   Știm din diverse studii și cercetări, că una dintre cauzele majore ale abandonului școlar este sărăcia și, mai specific, lipsa banilor pentru cheltuielile de școlarizare. Cum vedeți dv. această relație cauzală și care ar fi soluțiile, lăsând deoparte subfinanțarea ecucației, prin prisma experienței pe care o aveți?

 

Stoica Iulia - Este un adevăr că printe cauzele abandonului școlar se numărără și factorul financiar al familiei, dar mai presus de acesta eu plasez factorul afectiv: sunt familii nepăsătoare la nevoile propriilor copii, care nicicând nu vor recunoaște acest lucru, dar pe care îi trădează felul în care acceptă evoluția faptelor: asistă pasivi la decizia copilului de a nu mai frecventa școala, refuză să colaboreze cu școala pentru redresarea situației, sau chiar se lasă șantajați de copiii care nu mai vor să vină la școală. Sunt și copiii lăsați în grija rudelor de către familiile lor plecate la muncă, iar în unele cazuri lipsa autorității și afectivității părinților, duce la neglijarea sarcinilor școlare, creșterea numărului de absențe și a riscului de abandon.

 

PROF21 -   Ce i-ați recomanda unei tinere sau unui tânăr care își propune să devină profesor într-o școală ca aceea în care predați dv. acum?

 

Stoica Iulia - Printre calitatile unui bun profesor, dragostea pentru copii este esențială. Un bun profesor are o vocație interioară pentru comunicarea adecvată a informației, dar este abolut necesar ca el să iubescă și să înțeleagă copiii. Atitudinea profesorului față de copii, pune amprenta asupra relațiilor dezvoltate la nivelul clasei, iar dacă acesta le arată elevilor dragoste, înțelegere, empatie, aceștia vor răspunde la fel, și atunci este ușurat întregul proces  didactic.   Un profesor bun este empatic: intuiția, înțelegerea, puterea de  a pătrunde în lumea interioară a copilului este calea spre a-ți cunoaște elevii,  este calea spre reușita demersului instructive-educativ.

 

PROF21 -   Considerați că școala poate și trebuie să contribuie la construirea unei viziuni privind dezvoltarea durabilă a societății? Dacă da, cum?

 

Stoica Iulia - Educația pentru dezvoltare durabilă impune o reorientare a actualului demers didactic, bazat exclusiv pe oferirea de informații, către unul bazat pe tratarea de probleme și identificarea soluțiilor posibile. Școala joacă un rol important în dezvoltarea capacităților de la vârste fragede, oferind cunoștințe și influențând atitudinile și comportamentul.

 

Este important ca managerul școlar să sprijine activitățile de educație informală și non-formală pentru dezvoltare durabilă, deoarece acestea sunt un complement esențial al educației formale; să stimuleze și să cultive la elevi o atitudine pozitivă, liberă și creativă prin asimilarea limbajelor științei, artei, tehnicii și muncii; să stimuleze dorința de a învăța continuu și să cultive o atitudine deschisă, favorabilă schimbării, inovației și creativității; să încurajeze dobândirea de către cadrele didactice a unor metode și tehnici flexibile cu privire la organizarea, conducerea și evaluarea procesului de învățare, în vederea adaptării și integrării individului în viața socială.

Educația pentru dezvoltare durabilă presupune implicarea fiecărui membru al comunității școlare în gestionarea cât mai echilibrată a resurselor materiale/financiare, naturale, personale (cognitive, emoționale); de felul în care avem grijă de prezent, ne vom putea bucura de viitor.

 

PROF21 -   Care considerați că sunt cele mai mari provocări ale societății contemporane (economice, sociale, de mediu)? Ce rol poate avea școala în gestiunea acestora?

 

Stoica Iulia - Specificul vremurilor noastre este că lumea se schimbă din ce în ce mai repede și ne pune în fața unor situații noi, neprevăzute sau chiar imprevizibile. Și atunci elevii noștri trebuie educați nu doar să se adapteze la nou, ci să poată contribui la construcția viitorului. Învățarea tradițională, întemeiată pe o învățare de menținere, nu mai poate satisface azi când schimbările sunt atât de rapide și complexe. Este necesară o nouă formă de învățare, una anticipativă, bazată pe gândirea prospectivă,  în coerență cu o viziune în care viitorul nu trebuie doar așteptat, ci și proiectat și construit conform unui set de obiective dezirabile.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.