Coordonatorul platformei Prof21 este Asociația REPER21.

Membrii echipei:

 

Bogdan Gioară

Ana-Maria Marinescu-Pălăduș

Oana Marin

 Este președintele Asociației REPER21. Politolog și economist, fost asistent la Facultate de Științe Economice și Sociale din Geneva.

Este membru fondator și vice-președinte al REPER21. A coordonat diverse proiecte ale asociației în domeniile turismului responsabil, dialogului intercultural, consumului responsabil, responsabilității sociale a organizațiilor etc. 

Este sociolog și membru REPER21, cu experienţă în domeniul responsabilităţii sociale a organizaţiilor, management de proiect și coordonare platforme educaționale. 

 

Despre REPER21

REPER21 are o experiență vastă în realizarea de proiecte de educație și formare având drept scop promovarea și implementarea Responsabilității Sociale și Dezvoltării Durabile. Aceste proiecte au avut ca grupuri ţintă principale organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile de învăţământ.
În perioada 2006 – 2010, REPER21 a desfăşurat numeroase proiecte europene, care au adresat o paletă largă de tematici ale dezvoltării durabile: producţia şi consumul durabile, educaţia pentru mediu, justiţia de mediu, incluziunea socială, turismul responsabil, vestimentaţia etică, agricultura durabilă bazata pe comunitate, adaptarea la schimbările climatice. Numeroase acţiuni (inițiative de educație antreprenorială, realizarea de expoziţii) pe tema economiei și dezvoltării durabile au implicat şcolile şi liceele din mai multe oraşe ale ţării.


În intervalul 2010 – 2013, REPER21 a implementat în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ANPCDEFP si Asociaţia CRIES, proiectul structural co-finanţat prin POS DRU "Competenţe şi instrumente pentru adoptarea responsabilităţii sociale şi de mediu în organizaţiile societăţii civile" (denumit pe scurt "Societal"). Acest proiect a permis asociaţiei să dezvolte, să sistematizeze şi să disemineze către personalul a peste 600 de ONG-uri principiile şi instrumentele managementului responsabil de proiect. În cadrul proiectului Societal, REPER21 a realizat diferite tipuri de materiale didactice despre metodele nonformale de educaţie pentru dezvoltarea durabilă. Pentru a le face cunoscute, asociaţia a organizat numeroase dezbateri şi campanii publice. Pentru proiectele sale de educație și formare vizând promovarea Dezvoltării Durabile şi Responsabilităţii Sociale, REPER21 a primit în 2014 premiul de excelenţă “Pioneri ai Responsabilităţii Sociale în proiecte europene, 2007-2013”.


Asociația REPER21 a continuat dezvoltarea metodelor de educație pentru dezvoltarea durabilă și nu numai, în cadrul proiectului PROF21 – „Dezvoltarea abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile”.  Acesta a fost implementat în 2014 - 2015, de CJRAE Bihor în parteneriat cu FDSC (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile) și a familiarizat cadrele didactice din sistemul formal de educație cu principiile educației pentru dezvoltarea durabilă. În viziunea REPER21, școala secolului XXI trebuie să ofere tinerilor un parcurs de învățare inovator, complex și interdisciplinar, iar provocarea educației este să-i învețe să trăiască o viață bună, armonioasă, ca persoane, și să conceapă împreună un model de dezvoltare durabilă pentru societatea lor.


În cadrul proiectului PROF21, REPER21 a elaborat și a livrat modulul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă (EDD) către 1060 de cadre didactice din întreaga țară. În cadrul sesiunilor de curs, REPER21 a animat ateliere de construcție de scenarii, bazate pe un demers participativ și interdisciplinar. Metodele inovatoare ale EDD au condus la dezvoltarea gândirii prospective și viziunii holistice în rândul cadrelor didactice. Totodată, REPER21 a construit și a animat o comunitate de practică, compusă din 200 cei mai motivați participanți la cursuri (Comunitatea PROF21) și a coordonat primele acțiuni comune ale membrilor Comunității PROF21 în cadrul Lunii Prof21 (octombrie 2015), lună în care s-au desfășurat aproximativ 80 de proiecte educaționale în parteneriat, cu implicarea a 180 de școli din întreaga țară.


Mai multe informații: www.reper21.ro, www.societal.ro, www.prof21.ro.

 

Membru 

Asociația REPER21 s-a alăturat în anul 2016 Coaliției pentru Educație, o federație creată în 2015 de ONG-uri active în domeniu, ce are ca misiune asumată coagularea energiilor și resurselor pentru împlinirea unei viziuni curajoase despre învățare în România. Federația a fost constituită de un nucleu de organizații neguvernamentale cu peste 10 ani de experiență în domeniu și mii de beneficiari, pe diferite paliere ale educației, fie că este vorba despre preșcolari, elevi, studenți, educatori sau părinți. Mai multe detalii pe www.coalitiaedu.ro.

Perioada 2014-2015

Bogdan Gioară (REPER21)

 Este președintele Asociației REPER21. Politolog și economist, fost asistent la Facultate de Științe Economice și Sociale din Geneva.

 

 

Ana-Maria Marinescu-Pălăduș (REPER21)

Este membru fondator și vice-președinte al REPER21. A coordonat diverse proiecte ale asociației în domeniile turismului responsabil, dialogului intercultural, consumului responsabil, responsabilității sociale a organizațiilor etc. 

 

 

Andrada Crăciun (REPER21)

 Este preşedintele Asociaţiei Esperando Baia Mare şi formator intern în cadrul asociaţiei, în proiectele europene desfăşurate  pe problematici de dezvoltare durabilă, ICT, îmbătrânire activă şi egalitate de şanse. 

 

 

Daniel Filipaș (REPER21)

 Este director executiv al Asociaţiei Esperando Baia Mare (2001-prezent) şi unul dintre managerii de responsabilitate socială ai  reţelei Societal. De asemenea, Daniel a coordonat proiectul Together we learn - proiect pilot de responsabilitate socială Societal.

 

 

Anca Gheorghică (REPER21)

 Este doctor în Economie, în prezent deţinând funcţia de director executiv al Asociaţiei Mai Bine. De asemenea, Anca este unul dintre managerii de responsabilitate socială formaţi în cadrul proiectului SOCIETAL.

 

 

Beatrice Manea (REPER21)

Are experienţă în domeniul educaţiei adulţilor pe teme de responsabilitate socială, management de proiect, managementul voluntarilor. A coordonat unul dintre proiectele pilot Societal de Responsabilitate Socială – Think positive, Stay negative implementat de ARAS Iaşi. 

 

 

Sorina Nihta (REPER21)

Este formator în Reţeaua Naţională de Formatori Erasmus+ gestionată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Sorina a coordonat proiectul pilot Societal de Responsabilitate Socială – COB Building: A Path towards Volunteering, Environmental Sustainability and a Healthy Lifestyle implementat de Centrul de Voluntariat Reşiţa. 

 

Luiza Popescu (REPER21)

Este preşedinte al Asociaţiei Educaţia de-a lungul întregii vieţi şi are o experienţă de peste 30 de ani în domeniul educaţiei, fiind de-a lungul anilor profesor de discipline tehnice, inspector şcolar, director şi profesor metodist.

 

 

Lorena Stoica (REPER21)Lorena Stoica (REPER21)

Este preşedinte FDEC România (Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice) şi deţine o bună experienţă în domeniul educaţiei adulţilor, ocupând de-a lungul anilor postul de formator în cadrul unor cursuri de competenţe sociale şi civice, economie socială, consum responsabil.

 

 

Mădălina Ursu (REPER21)Mădălina Ursu (REPER21)

Este manager de proiecte al Asociaţiei Edu for All din Braşov şi formator în cadrul Reţelei Naţionale de Formatori ai Consiliului Naţional al Elevilor. De asemena, Mădălina este manager de responsabilitate socială în reţeaua Societal.

 

 

 

Perioada 2014-2015

 

Mari-Elena Belciu (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri în cadrul FDSC din 2007. Mari-Elena este profesor de geografie, formator, expert în educaţie şi preşedinte al Filialei Călăraşi a Societăţii de Geografie din România. Are experienţă în conceperea, livrarea şi evaluarea a numeroase sesiuni de instruire adresate profesioniştilor din domeniul educaţiei, prin diverse programe naţionale şi internaţionale.

 

 

 Lucia Maria Curta (FDSC)

Este profesor de  fizică în cadrul Colegiului Naţional "E.Gojdu" Oradea. De asemenea, Lucia este formator în programele "Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor", “Tehnici și instrumente de evaluare în fizică” si “Documente și foi de calcul cerute la compartimentul de resurse umane “.

 

 

Daniela Demenenco (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri în cadrul FDSC din 2007. Daniela este licenţiată în sociologie și psihologie, profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică  la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Caraş-Severin. Din 2005 coordoneză activităţi de voluntariat în cadrul Organizaţiei Salvaţi Copiii- filiala Caraș-Severin privind drepturile copilului, prevenirea violenţei, consiliere şi suport pentru copii  și părinţi  vulnerabili. 

 

 

Rada Dumitru (FDSC)

Este licenţiată în Pedagogie, inspector şcolar, expert în management educational, membru al Corpului Național al Experților în Management educațional, expert în evaluare și acreditare ARACIP, formator FDSC şi formator în cadrul Casei Corpului Didactic Ilfov – Cursuri acreditate, Managementul calităţii în educaţţe, Consiliere şi orientare.

 

 

Irina Ermolaev (FDSC)

Este formator al FDSC din anul 2010. Irina este psiholog specialist în psihologie educaţională, consiliere școlară și vocațională, certificat de Colegiul Psihologilor din România, formator naţional în domeniul ,,Consiliere şi orientare”, director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, profesor - psiholog titular al CJRAE – Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa.

 

 

Lorena Stoica (REPER21)Cristina Gherman (FDSC)

Este formator FDSC din anul 2011. Cristina are o experienţă didactică de peste 25 de ani, actualmente este profesoară de limba şi literatura română la Colegiul Naţional "Doamna Stanca", ocupând din 2012 şi funcţia de director adjunct. De asemenea, Cristina este profesor lider în cadrul Cluburilor de iniţiativă comunitară IMPACT, proiect al Fundaţiei Noi Orizonturi. 

 

 

HalaziMonica Halaszi (FDSC)

Este profesoară de limba și literatura română și are experienţă în educația adulţilor, fiind trainer în cadrul unor programe de formare pe teme diverse: dezvoltare abilităţilor de viaţă la copii și tineri, didactica disciplinei, consiliere și dezvoltare profesională. Metodist pentru disciplina limba și literatura română al ISJ Bistriţa-Năsăud, coautor al programelor pentru disciplinele opţionale „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă” și „Lectura ca abilitate de viaţă”. 

 

 

Luminița Dana Hurgoiu (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii și tineri în cadrul FDSC din 2010. Luminiţa este consilier școlar la Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Hunedoara și profesor de psihologie-pedagogie la Colegiul Naţional ”Sabin Drăgoi” Deva. Are calitate de mentor pentru discipline socio-umane și metodist al I.S.J. Hunedoara.

 

 

Maria-Liana Lăcătuş (FDSC)

Este lector universitar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul Doctrine economice, Psihopedagogie, Didactica si Comunicare. Deţine o experienţă de formare dobândită în 30 de ani de predare în învăţământ şi în peste 15 de ani de lucru cu adulţii în programe de formare în domeniul educaţiei civice şi economice, precum şi al dezvoltării abilităţilor de viaţă. 

 

 

Gabriel Mareș (FDSC)

Este formator în domeniul dezvoltării abilităţilor de viață pentru copii și tineri în cadrul FDSC din anul 2007. Este psihoterapeut şi deţine experiență de lucru în învățământul special, liceal și în cel universitar. Din septembrie 1999 activează atât în sectorul educațional public cât și în cel non-guvernamental, având expertixă în conceperea și livrarea de formare pentru specialiști din domeniile educației, asistenţei sociale, psihologiei sau din domeniul medical. 

 

 

Corina Mighiu (FDSC)

 Este formator în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri în cadrul FDSC din 2007. Corina Mighiu este psihoterapeut principal de familie, formator şi vicepreşedinte al Asociaţiei de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului Iaşi. Din septembrie 1999 coordonează activitatea Centrului de Consiliere pentru Copil şi Familie din cadrul organizaţiei Salvaţi Copii Iasi.

 

 

Alina Mustaţă (FDSC)

Este formator în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri în cadrul FDSC din 2007. Alina este mentor si formator în cadrul Fundaţiei Noi Orizonturi, formator şi preşedinte al Asociaţiei CREATIV, asociatie ce promoveaza animatia socio-educativa si educatia non-formala. În perioada 2009-2014 a făcut parte din reţeaua de formatori a programului Tineret în Acţiune (actualmente Erasmus+), coordonată de ANPCDEFP.

 

 

Daniela Orășanu  (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii și tineri în cadrul FDSC din 2010. Este  profesor cu o experienţă de 30 de ani în domeniul educaţional- metodist, mentor, expert CNEE, voluntar în Organizaţia ,, Salvaţi copiii” Botoșani, formator local în educaţia adulţilor la Casa Corpului Didactic Botoșani și formator naţional MECS.

 

 

VlasieElena Manuela Vlasie (FDSC)

Este licenţiată în Pedagogie, director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi din 2010. Expert în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, formator şi practician cu experienţă de peste 10 ani în Consiliere şi orientare, Orientare în carieră, Medierea conflictelor, Consilierea şi educarea părinţilor, Intervenţii psihopedagogice pentru copiii şi elevii cu CES, Dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, Management de proiect.