T.R.A.F. (Temă, Rol, Auditor, Formă)

Şcoala Gimnazială Bonţida , Bonțida
0
Poate fi folosită pentru dezvoltarea competenței de valorificare a unor anumite experiențe. Activitatea se poate desfășura doar dacă elevii/participanții au cunoștiințe în domeniul /tema aleasă.


Obiective:

valorificarea experienței 
dezvoltarea capacității de critică și susținere argumentată a unor opinii

Resurse:

materiale - aparatură multimedia, calculator, hartie, marker, foarfecă, creioane colorate etc. 
spațiu - sala de clasă sau o altă locație 
timp - 20 minute 


Grup țintă:

elevii de gimnaziu și liceu


Instrucțiuni:

Activitate pe grupe formate din 4/5 elevi.

1. T.= TEMA Rolul femeilor lider în PCR- Ana Pauker
2. R.= ROL utilizând metoda brainstorming se stabilesc rolurile, de exemplu viziunea mișcării feministe din perioada respectivă, rolul femeilor în societate în perioada respectivă, opinii ale unor lideri comuniști despre necesitatea implicării în viața politică a femeilor etc.

3. A.= AUDITORIU împreună cu elevii stabilim cine va fi auditoriul. Mesajele elaborate pot fi transmise presei, asociațiilor feministe, unor organizații non-guvernamentale, publicului larg etc.

4. F.= FORMA se stabilește forma în care va fi transmis mesajul pentru a ilustra cât mai realist care era poziția femeii în perioada respectivă. De exemplu: petiție, afiș, PPT, articol în presa scrisă, reportaj în presa audiovizuală, pagină de FB, G+ etc. Fiecare grup decide forma pe care o va avea mesajul.
Modalitatea de prezentare este aleasă de fiecare grup.


Reflecție și evaluare:

Criterii de evaluare:
realizarea produsului - 5 puncte; 
respectarea instrucțiunilor - 5 puncte;
corectitudinea/acuratețea informațiilor- 5 puncte;
prezentare- 5 puncte;
idei- 10 puncte;
organizare- 10 puncte;
vocabular/limbaj- 15 puncte;
creativitate/concepție originală a produsului- 30 puncte;
reguli de conduită- 15 puncte.
 
Sursa:
Coord. Mihai Retegan, Ghidul profesorului. Istoria recentă a României, Ed. Tradiție, București, 2015