Conversația euristică

Scoala Gimnaziala''Alice Voinescu'' , Drobeta-Turnu Severin
0
Conversaţia euristică prezintă un dialog, ce are loc între profesor şi elev, trezind interesul elevului printr-un set de întrebări, care în final duc la obţinerea unui răspuns la o problemă dată.

Întrebarea, este graniţa dintre ştiu şi nu ştiu şi de aceea are succes în cazul oricărei situaţii de învăţare. Întrebarea reprezintă o parte a răspunsului, cealaltă parte fiind căutată în bagajul de cunoştinţe existent.

Prin această metodă, elevii sunt determinaţi să facă propriile conexiuni între cunoştinţele dobândite cu scopul de dobândi noi cunoştinţe.

O întrebare trebuie formulată clar şi precis. În educaţie, întrebările au un rol determinant. Întrebarea este începutul cunoaşterii şi al dezvoltării, şi adevărata cunoaştere nu se află în răspuns, ci în punerea întrebărilor şi urmărirea neîncetată a răspunsurilor, care la rândul lor trezesc alte întrebări, şi care conduc, în final, la găsirea unor soluţii.

În sistemul educativ, există un dialog permanent între participaţii la demersul didactic.

Acest tip de formă de predare cere o inteligenţă productivă, curiozitate, libertate şi independenţă în gândire.

În rezolvarea unei probleme, profesorul este cel care ghidează dialogul, întrebările fiind puse elevilor astfel încât aceştia să fie cei care reuşesc să rezolve problema. Setul de întrebări se poate schimba, în funcţie de răspunsurile elevilor.

Elevii au şansa să dezvolte idei, să caute şi să găsească răspunsuri.
Profesorii nu trebuie să raporteze răspunsurile la ceea ce ar răspunde ei, ci să determine elevii, ca prin răspunsurile lor, să ajungă la obiectivul propus.

Profesorul trebuie să încerce să realizeze un parteneriat cu elevii, să încurajeze participarea acestora la dialog şi să adapteze şirul întrebărilor astfel încât răspunsurile să conducă la rezolvarea problemei propuse.