Surse de poluare urbană

Număr optim de participanţi

 20-30


Durată

40 minute pentru comentarea rezultatelor


Materiale necesare

 hârtie A4


Grup ţintă

elevi clasele V-XII.


Spaţiu

clasă


Pentru a studia problema managementului deşeurilor, elevilor li se cere să identifice şi să marcheze pe hărţi/schiţe făcute de ei, zonele de depozitare (legale/ilegale) a deşeurilor, fie din vecinătatea şcolii, fie din cartierul în care locuiesc. Hărţile se aduc în clasă, se compară, încercând identificarea problemelor generate de deşeuri în zonele respective.