Pământul...resurse pe care le avem la dispoziţie

Asociaţia REPER21 , Municipiul București
0

Număr optim de participanţi

20-30.


Durată

25 minute.


Materiale necesare

- hârtie A4, flip-chart, copii ale textului (funcţie de numărul de grupuri).


Grup ţintă

- elevi clasele V-XII.


Spaţiu

- clasă.


Se prezintă elevilor următorul citat din lucrarea “Pământul“ de Paul şi Anne Ehrlich: 

“Imaginaţi-vă că sunteţi pe cale să vă îmbarcaţi într-un avion şi vedeţi pe cineva care ia o bucată de metal din fuselajul unei aripi a avionului. Panicat, vă grăbiţi să coborâţi din avion, dar persoana respectivă vă spune “Nu vă faceţi probleme, am mai luat şi altă dată bucăţi de metal din aripi şi nu s-a întâmplat nimic..”. Ce aţi face, v-aţi întoarce în avion? 
Nimeni nu ar fi de acord să zboare cu avioanele unei companii care acceptă un astfel de program de “revizie tehnică” şi nimeni nu ar accepta să aibă o “nişă ecologică” din care cineva ia în continuu elemente esenţiale pentru viaţă. Bunurile şi serviciile oferite de ecosistemul planetar civilizaţiei umane – aerul pe care îl respirăm, climatul în care trăim, apa potabilă, ciclarea nutrienţilor, furnizarea de hrană, sunt rapid “erodate” de impactul negativ al activităţilor umane distructive, asupra naturii. Populaţia umană foloseşte capitalul natural pe care-l alterează în ciuda faptului că reprezintă fundamentul existenţei sale” 
După ce elevii citesc acest fragment de text, li se solicită să facă o listă cu “obiecte” şi “procese” pe care omul le poate “lua” din natură alterând caracteristicile acesteia, precum în exemplul citat în text. Listele, realizate prin lucru în grupuri de cinci-şase elevi, se prezintă la sfârşitul activităţii, încercându-se compilarea într-o listă unică.