Debate (Dezbaterea)

Asociaţia REPER21 , Municipiul București
0

Dezbaterea este o metodă de argumentare interactivă ce presupune o temă de discuţie, două echipe pro şi contra, unul sau mai mulţi arbitri şi o serie de reguli în funcţie de care se construiesc şi prezintă argumenele. În funcţie de regulile aplicate se disting mai multe formate de dezbatere, diferenţele regăsindu-se la nivel de structura formală, restrângerea temei aflate în discuție și caracterul de competiție.

De ce Debate ca metodă de educaţie non-formală?

Dezbaterea este utilizată în principal pentru a deprinde argumentarea care presupune o serie de abilităţi cum ar fi formularea unor raționamente clare, coerente și structurate, documentare riguroasă, identificarea surselor credibile de informații, construirea de discursuri publice de impact, lucrul în echipă. De asemenea prin dezbatere sunt exersate abilitățile de comunicare în spațiul public, de gândire critică și de argumentare logică. Dezbaterea poate fi utilizată şi pentru a spori toleranța, acceptarea, gradul de înțelegere prin abordarea unor teme ”controversate”.