Managementul unui parc naţional

Număr optim de participanţi

21-28


Durata

45 minute


Materiale necesare

- liste cu întrebări (funcţie de numărul grupurilor de lucru).


Grup ţintă

elevi clasele VIII-XII


Spaţiu

clasă
 


Instrucţiuni

Se analizează, pe grupuri, modul în care se poate realiza managementul eficient al unui parc naţional. Se prezintă mai întâi definiţia/caracteristicile unui parc naţional: sunt arii care acoperă un teritoriu extins, cu un număr mare de ecosisteme care să nu fi suferit modificări antropice, unde flora şi fauna au un interes deosebit (ştiinţific, educativ, recreativ). Autorităţile trebuie să ia măsuri pentru înlăturarea oricăror forme de exploatare care să nu aducă prejudicii cadrului natural. Vizitarea acestor arii este permisă numai în condiţii precis stabilite, în scop ştiinţific, educativ, recreativ. Prezenţa unor mici aşezări umane în Parcurile Naţionale nu este incompatibilă cu existenţa acestora, dar nu trebuie să afecteze scopurile de protecţie pentru care a fost constituit parcul. Sunt permise lucrări minime de amenajare a zonei.
            Se atribuie elevilor următoarele roluri:
· Directorul parcului naţional, 
· Preşedintele unei asociaţii de turism montan, 
· Directorul departamentului de arheologie al Universităţii, 
· Primarul oraşului din apropierea parcului, 
· Preşedintele unei asociaţii de alpinism, 
· Directorul unei firme de produse farmaceutice ce exploatează plante din parcul naţional, 
· Specialişti din partea unei firme care explorează resursele petroliere din zonă. 
            Fiecare elev trebuie să precizeze: 
· Care sunt interesele pe care le reprezintă în zonă? 
· Ce legături există între interesele pe care le reprezintă ei şi interesele celorlalţi? 
· Ce conflicte există între reprezentanţii diferitelor instituţii cu interese în zonă? 
· Cum pot fi aplanate/rezolvate aceste conflicte, pentru a asigura un management eficient al parcului naţional?