Animaţia Socio-culturală

Asociaţia REPER21 , Aiud
0

Animaţia Socio-culturală

Animaţia constă în realizarea unei serii de activităţi anterior planificate în baza unei analize a contextului şi situaţiei în care va fi aplicată. Animația socio-educativă este utilizată frecvent în promovarea și dezvoltarea expresivităţii, capacităţii de relaționare, de întrajutorare și inovație socială şi educativă, de comunicare interculturală atât la nivel de individ, cât și de grup. Animaţia utilizează o gamă vastă de discipline bazate pe expresia artistică [muzică, teatru, joc, ateliere manuale, iar obiectivele de învăţare generale, indiferent de publicul asupra căruia se intervine, sunt cele de socializare, de reglare socială, de culturalizare.