Debate

Debate – ul este o formă structurată de dezbatere educațională, compusă formal din echipe cu un număr egal de membri. Aceștia sunt puși în situația de a pune în valoare argumente diferite “pro” și “contra” pentru ambele fațete ale unor chestiuni asupra cărora oamenii, deși bine intenționați, pot fi în dezacord sau dezacord.

Obiective de învățare
În esență, tehnicile de dezbateri dezvoltă:
• Gândirea critică;
• Capacitatea de argumentare;
• Concizia și claritatea în exprimare;
• Rezonabilitatea în afirmarea unei opinii având o documentație prealabilă;
• Toleranța față de opiniile adverse;
• Persuasiunea;
• Ascultarea activă;
• Stilul de prezentare într-o apariție publică;
• Capacitatea de a lucra într-o echipă.

Rezultatele/impactul metodei
Orice dezbatere este un semn de civilitate, atâta timp cât este purtată cu bunăcredință, ascultare atentă, discernamant și fair play. Și pentru că într-o societate modernă lucrurile merg înainte datorită schimbului liber de idei. Abordarea din debate dezvoltă paticipanților capacitatea de analiză a problemelor controversate și ajută la obținerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăți. În acest context, participanții vor fi determinați să emită judecăți asupra unei “moțiuni” folosind criterii obiective, și totodată, să apere o poziție folosind argumente susținute de dovezi și nu doar de simple opinii.