Stereotipuri

1. Grupul ar trebui să fie rugat să ia fiecare câte o foaie de hârtie și să o împartă în patru pătrate.
Participanților li se cere să noteze patru articole referitoare la diferențele culturale, stereotipurile și minoritățile.


a) Stereotipurile poporului "majoritar" din țara dvs. de origine;
b) stereotipurile minorităților din țara dvs. de origine;
c) Un moment în care v-ați simțit ca o minoritate și cum te-a făcut să simțiți;
d) Un moment în care ați simțit o majoritate (și au existat minorități) și cum te-a făcut să te simți.

2. Cereți-i oamenilor să formeze mici grupuri de lucru de 3 sau 4 persoane care să împărtășească și să discute răspunsurile lor la aceste întrebări. Să sugeți că poate fiecare persoană ar trebui să facă o parte a) prima, apoi partea b) etc., pentru a încuraja un flux de opinii în grup. Oamenii pot întreba întrebări suplimentare dacă doresc.

3. Înapoi în grupul mare pot fi luate câteva sugestii generale și / sau pot fi formulate câteva întrebări.

Resurse necesare: documente, hârtie flipchart, marcatori


Întrebări pentru reflecție: Care ar putea fi rădăcina stereotipurilor? Au valabilitate? Care sunt rezultatele pozitive și negative ale acestora? Poate minoritățile și majoritățile să învețe ceva din modul în care se simte celălalt grup? Cum poate fi îmbunătățită comunicarea între grupuri?