Clasa ideală

Activitate: Se împarte grupul de elevi astfel încât să fie egal (cel puţin 5 elevi în ficare grupă). Într-o primă etapă, ficare grup va fi invitat să discute despre care sunt elementele esenţiale/cele mai importante/cele mai necesare care ar trebui să se regăsească într-o sală de clasă. Toate acestea se vor nota de către fiecare grup pe foi de hârtie A5 sau post-it-uri, astfel încât să fie câte un element pe fiecare bucată de hârtie.

După ce au ajuns la concluzia referitoare la elementele esenţiale unei săli de clasă, ficare grup va folosii o coală de flipchart sau carton mare pentru a aranja în spaţiu elementele identificate. (Dacă vreţi să faceţi jocul mai dificil, puteţi să impuneţi o limită de elemente care să intre în design+ul final – de ex 10 elemente, sau o medie în funcţie de câte au identificat grupele). După ce toate grupele au terminat, ficare vor prezenta rezultatul municii lor, specificând către ceilalţi elevi de ce au ales să amenajeze aşa spaţiul, care sunt funcţionalităţile elementelor alese (de ce au fost alese acele elemente şi nu altele, care este dependenţa dintre ele) etc.

Reflecție: După ce fiecare grupă şi-a prezentat design+ul clasei, se vor întreba cu referire la activitate: le-a plăcut? ( de ce da, de ce nu), Cât de uşor a fost să identifice elementele necesare clasei? Au fost diferenţe de opinie în cadrul grupei cu referire la elementele ce ar trebui să fie încorporate în clasă? A fost greu să le prezinte în faţa celorlalţi colegi? ( de ce da, de ce nu) Ideile care au apărut în grup au fost realiste? Dacă nu, de ce? Ce ar schimba în mod realist în clasă vis a vis de aranjare sau elemente constitutive?