Design oră pt. dezvoltarea abilităților de interrelaționare (acceptarea diferențelor) 3

1. Introducere
Ora poate începe cu un mic joc de energizare = eu am o casă mică. Profesorul/profesoara va spune şi va face câteva gesturi şi va invita elevii să repete după el/ea. Versurile şi gesturile sunt:
Eu am o casă mică, aşa şi aşa (în timp ce se spune al doilea vers se gesticulează cu mâinile un pătrat, din două mişcări)
Şi fumul se ridică, aşa şi aşa (în timp ce se spune al doilea vers se gesticulează cu mâinile o spirală în sus, din două mişcări, o dată cu mâna stângă, o dată cu mâna dreaptă)
Bat la uşa casei, aşa şi aşa (în timp ce se spune al doilea vers se gesticulează cu mâinile o bătaie la uşă, din două mişcări, o dată cu mâna stângă, o dată cu mâna dreaptă)
Şi-mi lustruiesc pantofii, aşa şi aşa (în timp ce se spune al doilea vers se gesticulează cu mâinile un lustruit de pantofi, din două mişcări, o dată cu mâna stângă, o dată cu mâna dreaptă).
Versurile şi gesturile se repetă de mai multe ori. Pentru a putea energiza grupul, se va alterna viteza cu care se face jocul (foarte încet sau foarte rapid), tonalitatea (foarte tare, aproape urlat sau cu o voce foarte joasă).

2. Desfăşurarea activităţii  
1. Se împart elevii în grupuri egale (aprox. 6 elevi în fiecare grup). Elevii vor avea la dispoziţie 10-15 minute să deseneze o casă perfectă în care să locuiască copii de 9/10 ani. Explicaţi elevilor că nu este important talentul de a desena. După ce toate proiectele de casă au fost terminate, fiecare grupă va prezenta în faţa celorlalţi elevi casele.
2. Înainte să se apuce de proiectat, li se împart, în fiecare grup, bileţele. Li se va explica elevilor că nu au voie să spună celorlalţi ce scrie pe bileţelele lor şi că vor trebui să se gândească la proiectarea casei din perspectiva a ceea ce scrie pe bileţel (fără să dea de înţeles celorlalţi ce scrie pe bileţelele lor). Pe bileţele se vor nota (în funcţie de dimensiunea grupului) fie copil de 9/10 ani fie copil de 9/10 ani în scaun cu rotile, copil de 9/10 ani nevăzător, copil de 9/10 ani surdo-mut (cu deficienţe de vorbire). Ponderea bileţelelor altele decât cele ”copil de 9/10 ani” ar trebui să fie de 30% (adică pentru un grup de 6 elevi să existe 2 bileţele altele decât cele ”copil de 9/10 ani”).
3. După ce toată lumea a prezentat proiectul de casă, se va trece la partea de procesare.

3. Procesare/ debrief.
Profesorul/profesoara va adresa următoarele întrebări elevilor: V-a plăcut activitatea? Dacă da, de ce. Dacă nu, de ce. Ce a fost cel mai dificil de realizat în cadrul sarcinii? Cum v-aţi simţit în timpul exerciţiului? Pentru cei care au avut bileţele cu roluri mai neobişnuite, aţi reuşit să vă gândiţi la proiectarea casei din perspectiva celor menţionate pe bileţel? Dacă nu, de ce. Pentru cei cu bileţele ”copil de 9/10 ani” – aţi avut în vedere toate nevoile în momentul în care v-aţi proiectat casa? Tot pentru cei cu bileţele deosebite, credeţi că aţi reuşit să integraţi în proiectarea casei nevoile celor descrişi pe bileţele? Să luăm fiecare bileţel în parte: pentru copil de 9/10 ani în scaun cu rotile ce ar mai fi trebuit integrat? pentru copil de 9/10 ani nevăzător ce ar mai fi trebuit integrat? etc. NB: Întrebările se vor (re)formula în funcţie de nivelul clasei.

4. Scurtă prezentare drepturile omului.
1. Se vor realiza încă dinainte câteva foi A4 pe care să fie scrise/tehnoredactate câteva drepturi ale omului, aşa cum sunt ele prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a UE (Anexa 1).  
2. Într-o primă etapă se vor întreba elevii  dacă cunosc care sunt drepturile omului şi vor fi rugaţi să dea câteva exemple.
3. Ulterior, li se vor da paginile A4 (câte una pentru fiecare elev) şi vor fi rugaţi să meargă unii la alţii şi să şi le prezinte (fără o ordine anume).

5. Realizarea de mesaje.
După discuţie şi prezentare, toţi elevii sunt invitaţi să scrie pe o coală A3 un mesaj de susţinere pentru toate persoanele ale căror drepturi sunt încălcate. Li se va spune elevilor că mesajul va ajunge la ei şi aceştia se vor simţi mai bine şi vor avea curaj să fie aşa cum sunt ei de fapt: diferiţi.  Mesajele pot fi cuvinte, desene, etc.

Anexa 1– afirmaţii drepturile omului pentru pasul 4:

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.


1. Demnitate umană
2. Dreptul la viaţă
3. Dreptul la integritate al persoanei
4. Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
5. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
6. Dreptul la libertate şi la siguranţă
7. Respectarea vieţii private şi de familie
8. Protecţia datelor
9. Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie
10. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
11. Libertatea de exprimare şi de informare
12. Libertatea de întrunire şi de asociere
13. Libertatea artelor şi ştiinţelor
14. Dreptul la educaţie
15. Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă
16. Libertatea de a desfăşura o activitate comercială
17. Dreptul de proprietate
18. Dreptul de azil
19. Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare
20. Egalitatea în faţa legii
21. Nediscriminare
22. Diversitate culturală, religioasă şi lingvistică
23. Egalitatea între bărbaţi şi femei
24. Drepturile copilului
25. Drepturile persoanelor în vârstă
26. Integrarea persoanelor cu handicap
27. Dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii
28. Dreptul de negociere şi de acţiune colectivă
29. Dreptul de acces la serviciile de plasament
30. Protecţia în cadrul concedierii nejustificate
31. Condiţii de muncă echitabile şi corecte
32. Interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă
33. Viaţa de familie şi viaţa profesională
34. Securitatea socială şi asistenţa socială
35. Protecţia sănătăţii
36. Accesul la serviciile de interes economic general
37. Protecţia mediului
38. Protecţia consumatorilor
39. Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European
40. Dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale
41. Dreptul la bună administrare
42. Dreptul de acces la documente
43. Dreptul de petiţionare
44. Libertatea de circulaţie şi de şedere
45. Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil
46. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare
47. Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor
48. Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaşi infracţiune