Identificarea și selectarea abilității de viață

Cum identificăm nevoile de dezvoltare a abilităților de viață? Așa cum știm, ciclul de dezvoltare al abilităților de viață pleacă de la primul pas, cel mai important, de identificare a nevoilor. Pentru o implementare eficientă a oricărui program, avem nevoie de această analiză pentru a propune activități coerente și mai ales eficiente pentru copii și tinerii cu care lucrăm. În această etapă este importantă implicarea activă a elevilor, este de preferat să definim problema în comportamente observabile, este important să stabilim/ listăm abilitățile care răspund nevoilor identificate sau care contribuie la rezolvarea comportamentului problematic, să alegem abilitățile cheie care vor fi dezvoltate și transpunerea lor în descrieri comportamentale (CCAP).


Pentru identificarea nevoilor, propunem o fișă de observație a clasei. Ea poate urmării itemii de mai jos, scorând cu Da, Nu sau Parţial fiecare dintre aceștia.

*Da = marea majoritate a elevilor din clasă (peste 70%), Nu = aproape nici un elev din clasă (sub 30%), Partial = între 30 şi 70%


Itemi de urmărit:


Elevii își pot valorifica experiențele personale (eșec/ succes)?

Se poate identifica la elevi existenţa unor strategii de control emoţional?

Elevii îşi pot identifica punctele forte şi limitele personale?

Elevii îşi pot identifica resursele personale?

Elevii își pot evalua resursele sau posibilitățile în vederea rezolvării unor sarcini sau luării unor decizii?

Elevii pot identifica situații stresante pentru ei înșiși?

Elevii aplică strategii de prevenire și depășire a situațiilor stresante?

Elevii aleg conștient modalități adecvate de asigurare a igienei personale?

Elevii pot alege și consuma alimente necesare unei bune dezvoltări a organismului lor?

Pot elevii adopta un comportament ecologic în relație cu mediul?

Se poate identifica la elevi utilizarea eficientă a rețelelor de asigurare a confortului de existență? (apă, electricitate, căldură, etc).

Elevii ultilizează și manipulează corect aparatele cu care lucrează?

Pot elevii planifica și coordona activități antreprenoriale?

Au capacitatea elevii să asculte activ/ să aplice reguli ale ascultării active în diverse contexte?

Pot elevii să construiască mesaje pertinente, coerente și convingătoare?

Pot elevii să construiască mesaje non-conflictuale, afirmându-și identitatea?

Își pot adapta elevii comportamentul la rolurile și regulile de lucru în echipă?

Își pot asuma elevii diferite roluri și sarcini?

Pot elevii aplica adecvat strategii și tehnici de gestionare a conflictului?

Înţeleg elevii noţiuni precum stereotipuri, prejudecăţi, comportamente discriminatorii?

Elevii comunică deschis și respectuos cu persoane aparținând altor etnii, culte religioase, etc?

Participă elevii la activităţi de voluntariat?

Pot elevii să analizeze critic situații, opinii, stabilind cauze și efecte/ soluții și concluzii?

Aplică elevii tehnici de învăţare eficientă?

Elevii pot utiliza metode și tehnici eficiente de organizare și planificare?

Elevii își pot identifica o problemă, natura problemei și modalități de rezolvare a acesteia?

Elevii pot gestiona conștient și asumat un proces de luare a unei decizii?