Design oră de clasă pentru identificarea nevoilor de dezvoltare AVDD

1. Stabilirea cadrului simbolic  – 2 minute
Azi ne arătam (super) puterile. Devenim (super) eroi. Întrebare deschisă către clasă: Care sunt elementele esenţiale ale unui (super) erou? În esenţă au puteri şi slăbiciuni (de menţionat puteri şi slăbiciuni reale – de ex. vorbesc mult, ascultă bine, etc). O să vedem azi ce puteri  avem şi care sunt aspectele pe care trebuie să le îmbunătăţim ca să fim nişte (super) eroi şi mai buni.

2. Aranjarea spaţiului – 3 minute
Ideal ar fi de desfăşurat activitatea într-o sală de clasă care permite mutarea băncilor la perete/ în lături pentru a forma un cerc din scaune şi pentru a putea fi folosit spaţiul cât mai eficient.  În această activitate elevii înşişi vor aranja sala.

3. Activitate – 45 minute
Fiecare elev va primi o foaie A4 goală şi un pix/creion. (În cazul în care există posibilitatea se pot folosi multe carioci, creioane colorate, markere etc). Sarcina pentru fiecare elev în parte este de a realiza o reprezentare a sa ca (super) erou (obligatoriu pe foile pe care le primesc). Nu trebuie limitaţi în ceea ce vor să reprezinte. Pot fi auto-portrete, peisaje, naturi moarte etc. Reprezentarea trebuie să includă puterile lui/ ei ca (super) erou, pe care ştie că le are (reale) cât şi slăbiciunile pe care ar vrea să le îmbunătăţească (scrise explicit – e.g. pot să comunic eficient/ nu reușesc să ma fac înțeles). Este la alegerea lor care le sunt puterile şi slăbiciunile, însă trebuie ghidaţi să le identifice pe cele reale (pe care chiar le au sau nu le au şi vor să le îmbunătăţească). După 5 – 10 minute de lucru (individual) se vor prezenta în grupul mare reprezentările fiecăruia. Foile se pătrează pentru observaţie/ identificare nevoi.

ATENŢIE: este primul moment în care vor lua legătura cu partea de abilităţi, astfel este important să fie ghidaţi în proces cât mai bine pentru a-şi identifica corect şi real punctele forte şi lipsurile şi mai ales ce vor să îşi îmbunătăţească.

Pentru diversificare, dacă grupul termină mai repede se pot prezenta în faţa clasei sub formă de poveste scurtă  („A fost odată ca niciodată un super erou care se chema... Ion. El, adică eu, scria frumos. Atât de frumos încât toţi profesorii din şcoală îl placeau şi îl puneau să îi înveţe să scrie frumos şi pe alţi colegi. Însă, marea lui slăbiciune era că nu putea să meargă pe bicicletă, şi din cauza asta ajungea greu la şcoală...”).

Reflecţie: După ce fiecare elev şi-a prezentat puterile şi slăbiciunile, se vor întreba cu referire la activitate: le-a plăcut? ( de ce da, de ce nu), cât de uşor şi-au identificat puterile? Dar slăbiciunile? A fost  greu să le prezinte în faţa celorlalţi colegi? ( de ce da, de ce nu). Referitor la slăbiciuni, ar vrea să le îmbunătăţească? Cum ar putea?

De urmărit: capacitatea de a adapta regulile ascultării active la contextul exerciţiului, de a avea o conduită emoţională expresivă, de a avea o relaţie coerentă între gânduri – emoţii – comportamente exprimate, de a avea o strategie de control emoţional, de a-şi identifica punctele forte şi limitele personale, resursele personale, de a face diferenţa între nevoi, dorinţe, necesităţi, de a îşi planifica obiective de dezvoltare personală, de a argumenta opinii personale.

4. Finalizare – 1 minut
Se formează un cerc, în picioare. Fiecare elev trebuie să îşi concentreze puterea într-un obiect mic, invizibil, pe care să îl ţină în palmă. După ce fiecare are acest obiect ce reprezintă puterea condensată, îl bagă în buzunar, în ciorap, oriunde numai să îl ţină bine şi să nu uite de el, căci o să îl mai folosească.

În urma aplicării fișei de observație identificare de nevoi și verificarea/ aprofundarea prin exercițiul la clasă mai sus descris, putem să stabilim care sunt prioritățile de dezvoltare a AVDD și să le transpunem în termeni comportamentali – CCAP =  Comportamentul = ce face? Cunoştinţele = ce ştie? Atitudinea = ce inspiră (manifestă)? Performanţa = ce dovedeşte (arată)?