Apă pentru toți

, Municipiul București
0

Tip de activitate:

curriculară (geografie), extra-curriculară (educaţie globală, educaţie pentru cetăţenie globală)

 

Grup țintă:

clase de elevi cu vârste cuprinse între 9-14 ani (nivelul informaţiilor accesate în cadrul activităţii poate fi adaptat atât copiilor de vârstă mai mică 9-12 ani, cât şi celor mai mari 12-14 ani). 
 

Obiectiv:

Dezvoltarea gândirii critice şi a abilităţilor de comunicare, încurajarea elevilor pentru a face conexiuni folosindu-şi experienţa proprie pe teme la nivel global.
 

Resurse:

Umane: profesor coordonator şi facilitator;
Materiale: tablă sau flipchart, coli de flipchart;
Temporale: 45-50 minute (ora de curs).
Aranjarea sălii: 5-7 grupuri

Desfăşurarea activității:

Deschideţi activitatea întrebând elevii despre alimentarea şi consumul de apă la ei acasă sau în viaţa de zi cu zi (acasă, la şcoală etc): au apă curentă, cum ajunge aceasta la robinetele lor, este curată sau nu, este contorizată, la ce se foloseşte apa în gospodărie (bucătărie, baie, garaj, curte, grădină etc).

Rugaţi elevii să îşi imagineze că odată întorşi acasă vor afla că s-a oprit apa şi că nu se ştie când aceasta va reveni.  Cum i-ar afecta lipsa de apă pe ei sau pe cei din jurul lor?

Încurajaţi-i să se gândească în profunzime la efectele imediate şi pe termen mai lung ale acestei situaţii; Sunt cumva unele dintre ideile lor legate unele de alte? Rezultă unele din altele?
 
Lucrând cu întreaga clasă, urmăriţi unul dintre lanţurile de consecinţe probabile, astfel încât să aveţi un exemplu complet de cum poate arăta un lanţ de consecinţe.
 
Împărţiţi elevii în mai multe grupuri (5-7 grupuri), pentru a discuta în grup despre alte posibile lanţuri de consecinţe, pe care să le completeze pe o coală de flipchart.
 
Reveniţi în grupul cel mare (clasa întreagă) şi rugaţi fiecare grup să prezinte clasei coala de flipchart cu lanţul de consecinţe.
 
Discutaţi cu întreaga clasă importanţa şi consecinţele lipsei apei curate curente. Ar fi acestea la fel pentru oricine, din oricare parte a lumii?
 

Rezultate:

Elevii dobândesc mai multe informaţii legate de domeniul activităţii
Elevii îşi dezvoltă gândirea critică, abilităţile de comunicare şi învaţă să facă conexiuni folosindu-şi experienţa proprie pe teme la nivel global.
 

Evaluare:

Discuţii privind opţiunile elevilor
 

Observații:

Puteţi extinde activitatea (în cazul grupelor de vârstă mai mari) discutând despre cauzele deficitului de apă, consumul responsabil de apă, modalităţi de economisire sau reciclare a apei etc.


Sursa: Versiunea în limba engleză a acestei activităţi se găseşte la: http://www.oxfam.org.uk/education/gc/files/education_for_global_citizenship_a_guide_for_schools.pdf
Această activitate a fost preluată şi dezvoltată pornind de la materialul ”Education for Global Citizenship. A Guide for Schools” (2006), Oxfam, Marea Britanie.