Video: Transport urban sustenabil

Asociaţia REPER21 , Municipiul București
0
Descriere
Filmuleţul Transport urban sustenabil- alege "combinaţia" optimă ne invită să reflectăm asupra beneficiilor semnificative aduse de utilizarea mijloacelor de transport alternativ (bicileta, transportul în comun).
Obiective
Conştientizarea importanţei utilizării alternativelor de transport prietenoase cu mediul: bicicleta, mersul pe jos şi transportul în comun.
Conştientizarea beneficiilor pe care utilizarea alternativelor de transport prietenoase cu mediu le aduce: sănătăţii populaţiei, peisajului urban, calităţii mediului şi nu în ultimul rând bugetului personal şi local.
Resurse necesare
Materiale:
-Video-proiector
- Ecran de proiecţie
-Boxe
Temporale: 15 min
Marimea grupului: min 3 persoane

Clasele: VII-XII
  Instrucțiuni: 
Această activitate e structurată pe 2 etape: vizionarea filmuleţului şi iniţierea unei dezbateri pe tema acestuia.
1. Proiectează clipul
După încheierea filmuleţului, iniţiază o dezbatere pe tema acestuia. 
 
Sfaturi pentru facilitator
Evidenţiază în cadrul discuţiei cu elevii impacturile cauzate de transport. Sunt impacturi locale (zgomot, emisii de microparticule) şi globale (emisii de CO2) afectând aerul, apa, climatul, solurile, flora, fauna, peisajele (reducerea spaţiilor naturale în favoarea celor antropice, fragmentarea ecosistemelor) şi bineînţeles sănătatea publică (accidente rutiere, boli respiratorii și predispunere la cancer prin expunerea la microparticule).

Nu uita de asemenea să pomeneşti de aportul pe care transportul îl are în accelerarea schimbărilor climatice. Sectorul transporturilor este responsabil pentru cca. 25% din emisiile globale de gaze cu efect se seră, iar transportul rutier reprezintă circa 80% din acest impact.

Vorbeşte-le elevilor atât despre existenţa platformelor care facilitează car-sharingul (http://www.4inmasina.ro/), cât şi despre platformele care te ajută să găseşti cea mai bună variantă de transport public local (http://www.transporturban.ro/ro/)

Ia în calcul posibilitatea organizării unei activităţi de promovare a mijloacelor de transport prietenoase cu mediul cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilităţii (16-22 Septembrie)