Inegalități globale

Asociaţia REPER21 , Aiud
0

Descriere

Metoda oferă elevilor oportunitatea de a-şi exprima propriile percepții cu privire la inechitatea şi sărăcia globală. Este de asemenea un instrument util pentru deschiderea unei dezbateri vizavi de criza sistemică şi multitudinea de factori care au contribuit la adâncirea crizei.
Totodată, această metodă poate fi folosită pentru introducerea unor concepte precum: schimbările climatice, datoriile naţionale, justiţia socială, etc.
 

Obiective

Conştientizarea elevilor cu privire la cauzele sărăciei şi inechităţii globale.
Conştientizarea legăturilor sistemice existente între problemele globale.
Dezvoltarea gândirii sistemice şi a spiritului critic în cea ce privește cauzele și consecințele sărăciei globale și inegalității.
 
Resurse necesare 
Materiale: cartonaşe cu tabelul de mai jos printat
Temporale: 50 min
Marimea grupului: min 12 elevi
 
Clasele: IX-XII 
 

Instrucțiuni: 

1. Printează şi decupează tabelul atașat sub forma unor cartonaşe (câte un set pentru fiecare grup a câte 3-4 elevi). În funcţie de numărul grupelor formate stabileşti numărul de exemplare printate.
2. Împarte elevii în grupe de câte 3-4 pers, oferind fiecărui grup un set de cartonașe.
3. Spune-le elevilor să citescă cu atenţie și să discute în grup afirmaţiile de pe cartonașe. Fiecare cartonaș prezintă un potenţial motiv din cauza căruia sărăcia globală persistă.
4. Cere-le să clasifice aceste motive în ordinea importanței. Pentru asta elevii trebuie să împartășească cu restul grupului propriile idei și motivele pe care le consideră a fi mai importante și să ajungă în final la un consens în grup.
5. După ce fiecare grup s-a hotărât asupra propriei listei, verifică dacă există un consens în cadrul întregii clase. Încurajează elevii să vină cu argumente pentru a-și susține alegerile.