Economia: un subsistem al mediului natural

Asociaţia REPER21 , Aiud
0

Descriere

Pe întreg mapamondul, s-au vehiculat de-a lungul timpului o serie de idei controversate conform cărora "economia ar trebui să fie văzută ca parte (mai bine zis un subsistem) a mediul înconjurător sau mediul înconjurător ar trebui perceput ca subsistem al economiei?"- clarificarea acestor aspecte e esenţială în vederea întelegerii conceptului de dezvoltare durabilă. În mod convenţional, mediul înconjurător a fost privit şi tratat de către economişti drept un subsistem al economiei, ca şi cum ar reprezenta o sursă inepuizabilă de resurse. Privind lucrurile dintr-o perspectivă sistemică, este foarte important să recunoşti că această viziune este fundamental greşită. Pentru că mediul înconjurător furnizează resurse esenţiale şi funcţionează precum un „depozit epuizabil” cu materiale şi energie, care alimentează economia şi fără de care aceasta nu poate supravieţui, economia este cu desăvârşire un subsistem dependent de mediul înconjurător. 
Metoda prezintă de asemenea 2 modele economice alternative, prietenoase cu mediul şi cu comunitatea: economia circulară şi antreprenoriatul social, exemplificat printr-o afacere din satul transilvănean Hosman.

Obiective:

Înţelegerea şi admiterea faptului că economia trebuie să fie recunoscută drept un sistem susţinut şi dependent de mediul înconjurător (nu vice versa).
Familiarizarea elevilor cu alternativele economice prietenoase cu mediul şi cu oamenii, precum: economia circulară, antreprenoriatul social, etc.

Resurse necesare

Materiale: video-proiector şi ecran de proiecţie, tablă şi cretă/ flipchart şi marker
Temporale: 50 min

Clasele: VII-XII


Instrucțiuni:

Etapa 1:

        1. Desenează două cercuri, unul înauntrul celuilalt („sistemul cuib”).
         2. Întreabă elevii: Care ar trebui să fie etichetat "economie" şi care "mediu"?
Un răspuns rezonabil (dar evaziv!) ar fi că "diagrama nu funcţionează pentru că cele două sisteme se completează reciproc". Dar întrebarea e nu cum se influenţează una pe cealaltă, ci care e fundamentală, mai bine zis care nu ar supravieţui sau nu ar fi susţinută fără cealaltă?
Citează preocuparea lui Lester Brown comform căruia economia ar trebui să fie considerată o parte a mediului înconjurător sau vice versa: “Economiştii văd mediul ca un subsistem al economiei. Ecologiştii văd economia ca parte a mediului.” (Brown, State of the World, 2001). Întreabă elevii care afirmaţie consideră că e cea mai relevantă şi roagă-i să-şi motiveze răspunsul.
        3. Dacă au dificultăţi, sugerează-le să se gândească la orice lucru material pe care ei îl consumă. Apoi să identifice, de unde vin componentele/ ingredientele produsului respectiv şi unde se duc deşeurile de producţie şi consum. Altă opţiune ar fi să îţi imaginezi perspectiva asupra Pământului a unui astronaut: Terra văzută ca un sistem unitar natural, în care este evident cadrul şi contextul de desfăşurare a tuturor activităţilor umane.
    4. Întreabă dacă mediul înconjurător ar putea supravieţui fără economie. În caz contrar, poate economia să supravieţuiască fără mediul înconjurător? Răspunsul ar trebui să fie "da" şi respectiv "nu"!
Aceasta este o distincţie crucială. Dacă economia globală nu se adaptează nevoilor actuale ale mediului natural, ambele vor fi periclitate. Sunt suficiente dovezi care ne confirmă că economia forţează limitele Planetei, cu consecinţe nocive pentru ambele.
 

Etapa 2:

         1. Proiecţia clipurilor:
a. Impactul schimbărilor climatice
b. Re-definirea progresului: Economia circulară
c. O afacere durabilă, bună practică de antreprenoriat social: Moara din Hosman
         2. Iniţierea unei discuţii la încheierea fiecărui clip pe tema acestuia.
Ridicarea unui semnal de alarmă cu privire la necesitatea schimbării modelului economic actual, cât şi exemplificarea unor bune practici de economie alternativă sunt esenţiale pentru dezvoltarea încrederii tinerilor cu privire la un viitor posibil optimist, în “construcţia” căruia ei înşişi îşi pot asuma rolul de agenţi ai schimbării.
 
Material adaptat şi tradus de REPER21
Sursa: WWF Scotland, 2005, Linkinthinking. New perspectives on thinking and learning for sustainability, publicat de WWF UK