Efectul de seră

Asociaţia REPER21 , Aiud
0
Resurse necesare
Materiale: 2 flacoane de plastic, 2 tăvi cu cuburi de gheaţă, 2 termometre, celofan
sau folie de plastic, 2 lămpi.
Timp: 60min
Clasele: V-XII
 
Scop
Metoda de faţă vizează:
      înţelegerea noţiunii “efect de seră” prin simularea fenomenului la o scară mică în laborator
      identificarea cauzelor care determină efectul de seră
     identificarea consecinţelor pe care le are încălzirea climatică asupra Pământului.
 
Instrucțiuni:
1. Introduceţi un termometru în fiecare flacon.
2. Acoperiţi unul din flacoane cu celofan şi pe celălalt lăsaţi-l descoperit. Explicaţi-le copiilor că celofanul acţionează ca tavanul de sticlă al serei sau ca şi gazele din atmosferă.
3. Plasaţi o lampă la aprox. 18-20 cm de fiecare flacon.
4. Înregistraţi temperatura din fiecare flacon la fiecare 30 de min.
5. Comparaţi temperaturile înregistrate.
6 . Introduceţi în fiecare flacon cuburi de gheaţă. Observaţi gradul diferit de topire al acestora în cele două flacoane. Pentru ca fenomenul să fie mai evident, introduceţi pietre printre cuburile de gheaţă, astfel nivelul apei va fi mai ridicat după topirea gheţii.
Acest experiment demonstrează şi efectul topirii gheţarilor care duce la creşterea nivelului mărilor şi la inundarea zonelor costiere.
Discutaţi de asemenea despre factorii care influenţează efectul de seră şi care sunt consecinţele acestuia.
 
Află mai multe:
Complementar acestei metode, video-urile de mai jos pot fi 2 instrumente pedagogice utile în vederea abordării unor tematici apropiate precum:
              Topirea calotei glaciare şi schimbările climatice: Salvează Arcticul
             Măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice: Adaptarea la schimbări climatice în UE
              Vulnerabilitatea Deltei Dunării la schimbările climatice: Delta Dunării şi schimbările climatice
 
Sursa: Educaţia ecologică şi Voluntariatul în Protecţia Mediului, 2003, Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă ECOTOP, Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis, Cluj Napoca.