În papucii personajului

Scoala Gimnaziala nr 1 Holboca , Holboca
0
"Ȋn papucii personajului", derivă din metoda ȋn "papucii celuilalt". Pentru a fi aplicată, se va desena ȋn mod simbolic (pe o coala mare de hârtie, cu creta pe asfalt sau chiar cu un băț pe nisip, ȋn funcție de cadrul formal, sau nonformal ȋn care se desfăşoară activitatea/ ȋn clasa sau ȋn aer liber, dacă este activitate de tip outdoor), conturul unei perechi de "papuci" ȋn care elevii, pe rând ȋşi vor aşeza picioarele, imaginându-şi că se transformă ȋn personajul/persoana, care ar trebui să poarte aceşti "papuci".
Elevii ce vor aplica această metodă, vor ȋncerca să se transpună ȋn postura personajului preferat, asumându-și insuşirile eroului cu care se identifică, apoi ȋşi vor argumenta ȋn scurte enunțuri, alegerea efectuată.
Argumentarea va avea la bază 4-6 intrebări adresate de către ceilalți membri ai echipei.(exemple de posibile ȋntrebări: De ce ți-ai ales acest personaj ca model?, Cum te simți ȋn postura de erou?, Ce sentimente ȋncerci trăind şi judecȃnd ca eroul tău si cât de mult reuşești să te transpui în "pielea" personajului preferat?, Ce crezi că ai putea ȋmbunătăți/schimba ȋn comportamentul eroului preferat? Dacӑ ai fi în locul eroului ai schimba deznodămȃntul povestirii?, Cum crezi că ai relaționa cu celelalte personaje?) Prezenta metoda vizeaza dezvoltarea abilităților de gândire critică cât și de comunicare, interrelaționare, empatie și autocunoaștere și se poate aplica cu succes la clasele gimnaziale.