Nici Unul Dintre Noi Nu Poate Face Singur Câte Putem Face Toţi Împreună

Asociaţia REPER21 , Aiud
0

DESCRIERE

Acesta este un joc de relaxare şi are ca scop pe deoparte destinderea participanţilor, iar pe de altă parte conştientizare cu privire la puterea muncii în echipă.
Jocul de faţă aduce de asemenea o mică contribuţie la creşterea coeziunii în grup.

MATERIALE NECESARE: 13 buc. cartonaşe, pe fiecare fiind scris (citeţ, cu litere mari) câte unul din cuvintele din titlul jocului. 

REGULILE JOCULUI: instructorul va împărţi cartonaşele. Dacă sunt mai mult de 13 jucători, se alcătuiesc câteva perechi, în care un jucător e legat la ochi şi primeşte cartonaşul. După ce se primesc cartonaşele, nimeni nu mai are voie să vorbească.
Participanţii care au primit cartonaşe trebuie să se aranjeze într-un şir, astfel încât cartonaşele pe care le ţin sus, cu scrisul la vedere, cu mână întinsă (ca să poată fi văzute de vecini), să alcătuiască o propoziţie logică.
Perechile se aşează în şir ca un singur participant, partenerul văzător îl manevrează pe cel nevăzător (care ţine mereu cartonaşul) în poziţia corectă.
Grupul trebuie să anunţe (tot FĂRĂ VORBE!) instructorului când au terminat.
Propoziţia corectă e cea din titlul jocului.

SURSA