Filmul ca instrument de motivare

Descriere

Filmul ca instrument de motivare este un mijloc didactic care poate fi utilizat în scopul dezvoltării gândirii critice și prospective a elevilor. Gândirea critică și prospectivă se vor dezvolta, cu precădere, prin întrebări cu caracter anticipativ adresate elevilor, în timpul vizionării filmului. Elevii vor fi stimulați să dezvolte și un dialog imaginar cu regizorul filmului.
 

De ce filmul ca instrument de motivare ca metodă de educaţie non-formală?

S-a constatat că filmele motivează elevii să învețe. În cazul în care, tema filmului este de interes pentru elev, randamentul învățării este mai mare. Filmele sunt un mijloc educațional, care-i mobilizează pe elevi la anticipare, dialog.
 

Tip de activitate

- curriculară (teme care vzează educașia pentru dezvoltarea durabilă) ;
- extracurriculară (educație pentru dezvoltare durabilă) ;
 

Abilităţi de viaţă vizate

- gândirea critică, prospectivă, gândire sistemică, interrelaționare,
 

Grup ţintă

-18 – 25 elevi, clasele V- XII;
 

Resurse

· Umane:
1 sau 2 profesori / coordonatori ;

· Materiale:
materiale de lucru –creioane, fișe de lucru;
mijloace de lucru - calculator cu boxe, proiector, ecran;
spațiul activității – pentru aprox. 30 de persoane, cu condiții de vizionare a unui film ; mese de lucru; scaune pliante;
materiale de diseminare - CD- uri;

· Informatice:
filme youtube: coordonatorii vor selecta unul sau două filmulețe, în funcție de tema activității, vârsta elevilor și durata activității

· Temporale:
50 sau 100 de minute, cu 10 minute pauză ;
 

Etapele de lucru

1. Se va alege un film (artistic, documentar) a cărui temă trebuie să fie corelată cu obiectivele activității și a cărui durata se va încadra în scenariul activității (curriculară sau extracurriculară);

2.Se vor stabili punctele / momentele în care se va opri vizionarea filmului (pentru discuţii). Punctele / momentele trebuie să fie relevante (se recomandă ca opririle să se facă la momentele în care elevii pot primi un imbold pentru a gândi profund şi de a anticipa ce se va întâmpla în continuarea filmului).

3. Se vor decide / formula întrebările care vor fi adresate elevilor înainte de a viziona filmul şi în timpul opririlor. Întrebările trebuie să îndeplinească trei funcţii:
         să determine elevii să formuleze predicţii;
         elevii să explice ce i-a determinat să facă predicțiile respective;
         sa verifice comprehensiunea;

4. Se va întocmi și multiplica tabelul predicțiilor

5. Elevii vor viziona filmul; filmul va fi oprit la momentele stabilite anterior; se vor adresa elevilor întrebările formulate anterior (Ce credeţi despre ... ? Ce credeţi că urmează să se întâmple?, Ce vă face să credeţi asta?, Voi ce aţi face mai departe? Ce credeţi despre predicţiile / opiniile celorlalţi ? La fiecare oprire, elevii vor completa primele 2 coloane. după vizionarea filmului, elevii vor completa ultima coloană.

6. După vizionarea filmului, se va solicita elevilor să poarte un dialog în gând cu regizorul filmului şi să noteze ceea ce au „aflat” în acest dialog imaginar, în coloana 3 a tabelului predicțiilor
Notă: În timpul opririlor și după vizionarea filmului, elevii vor interrelaționa.
 Bibliografie
· Modalități inovative de motivare a adulților pentru învățare – Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice,România
· Activitatea de Lectură şi Gândire Dirijată (ALGD) (Crawford et al, 2005)