Comunicarea cu ajutorul paginii colaborative Padlet

SCOP

folosirea abilitatior tehnice ale elevilor pentru a realiza pagini colaborative la activitati curriculare si extracurricuare

 
Descrierea metodei este facuta cu ajutorul tutorialelor video in limba franceza si in limba engleza
1. Limba franceza (PADLET : un mur collaboratif à la portée de tous)

2. Limba engleza (Padlet Tutorial 2014)