Economia Circulară (video)

Asociaţia REPER21 , Municipiul București
0
Clipul Re-gândirea progresului: Economia Circulară prezintă conceptul de economie circulară.  
În prezent, economia răspunde unui model liniar: producem prelevând resurse naturale (în mare majoritate non-regenerabile), consumăm şi apoi aruncăm respectivele produse, irosind astfel materialele integrate în ele, energia pentru prelucrarea materiei prime şi obţinerea produsului finit, munca celor ce au contribuit la realizarea lor ...
În modelul circular de producţie deşeurile nu mai sunt aruncate, materialele şi energia sunt reciclate sau reutilizate, iar reziduurile finale sunt aproape nule. Miza finală a economiei circulare este ”zero deșeuri” !


Scop

Conştientizarea existenţei unor forme alternative de economie prietenoase cu mediul. 
Conştientizarea avantajelor şi provocărilor modelului circular de economie.

Resurse necesare 

Video-proiector 
Ecran de proiecţie
Boxe

Timp

min 10 min

Mărimea grupului

minim 3 elevi

Grup țintă

Clasele VII - XII
 

Instrucțiuni

Această activitate e structurată în 2 etape: vizionarea unui video şi iniţierea unei dezbateri pe tema acestuia.
1. Proiectează clipul de mai jos.
2. După încheierea filmuleţului iniţiază o dezbatere pe tema acestuia. 
 
Sursa: 
Video subtitrat de REPER21, preluat de pe http://www.ellenmacarthurfoundation.org/