Amestecaţi-vă! Îngheţaţi! Formaţi perechi! Comunicaţi!

Timp necesar

10 minute


Loc de desfăşurare

sala de clasă


Materiale necesare

flipchart, markere


Profesorul le explică elevilor că vor răspunde la întrebarea de pe flipchart ( Cum te-ai simţit când ai fost jignit de cineva?, etc.) progresiv, parcurgând o serie de etape:
Pasul 1: Li se cere elevilor să se ridice în picioare.
Pasul 2: „Amestecaţi-vă!” – elevii se deplasează liber prin sala de clasă
Pasul 3: „Îngheţaţi!” – elevii se opresc
Pasul 4: „Formaţi perechi!” – elevii se grupează câte doi
Pasul 5: „Comunicaţi” – elevii dialoghează, formulând răspunsuri la întrebarea de pe flipchart


Sunt reluaţi apoi toţi paşii pentru ca elevii să formeze alte perechi şi să dialogheze cu mai mulţi colegi.
Se cere elevilor să se aşeze şi profesorul îi întreabă ce au aflat de la colegii lor, listând răspunsurile pe flipchart.