Piramida

Şcoala Gimnazială Bonţida , Bonțida
0
Strategie ce urmărește sintetizarea informațiilor și ideilor principale ale textului.

Obiective:
dezvoltarea capacității de sinteză și esențializare 
cultivarea curiozității și spiritului artistic
creșterea interesului pentru rolul și influența personalităților

Resurse:
materiale- flipchart, marker, culori etc. 
spațiu- sala de clasă 
timp- 5 minute 

Grup țintă:
elevii de gimnaziu și de liceu 

Instrucțiuni:
un cuvânt pentru țară sau regiunea unde se desfășoară evenimentul sau de unde provine personalitatea istorică
două cuvinte pentru însușirile lui
patru cuvinte pentru faptele lui
cinci cuvinte pentru analiză

Reflecție și evaluare:
metoda triunghiului- elevii trebuie să răspundă la următoarele întrebări
Ce ați auzit?
Ce ați văzut?
Cum v-ați simțit?
Ce aş întreba acum?
Ce am făcut?
 
Sursa:
Coord. Magdalena Rangu, Caiet metodic al profesorilor de istorie Clasa a V-a, Ediția a II-a revăzută și adaptată, București 2008