Doar conectați

Asociaţia REPER21 , Municipiul București
0

Scop

Metoda încurajează elevii să identifice conexiunile existente între diverse evenimente, fenomene şi probleme ale societăţii contemporane, dezvoltând gândirea sistemică în rândul acestora. 


Resurse

Câte 3 bucăţi de hârtie de aproximativ 2.5 x 10cm pentru fiecare elev, hârtie de flipchart şi lipici.


Timp

15 min în cazul unui grup cu 2 elevi/ 50 min în cazul unei clase de 20-30 de elevi


Mărimea grupului:

minim 2 elevi- max. 30 elevi

Grup țintă:

Clasele VII-XII


Instrucțiuni: 

Elevilor li se oferă cele trei bucăţi de hârtie. 

Vor fi rugaţi să reflecteze la o serie de probleme de mediu, economice şi sociale. Pe prima hârtie ar trebui să scrie ce consideră ei a fi o problemă legată de mediul înconjurător, pe a doua o problemă economică şi pe a treia o problemă socială care îi preocupă. 
E de preferat ca problemele să fie enunţate cât de scurt posibil, doar folosind una sau două cuvinte. Pot fi probleme locale, naţionale sau globale. Dacă au nevoie de ajutor, iată mai jos nişte idei în ordine aleatorie pe care le-ai putea prezenta. (O alternativă ar fi să ai foiţele gata scrise cu cele de mai jos şi le împarţi aleatoriu).

Lipsa reciclării/ Sărăcia/ Diminuarea resurselor de apă/ Poluarea aerului/ Plăcerile globalizării/ Seceta/ Otrăvirea solurilor/ Excluziunea socială/ Calitatea aerului/ Lipsa adăposturilor pentru oamenii străzii/ Încălzirea globală/ Petrecerea timpului liber/ Sănătatea precară a populaţiei/ Epuizarea resurselor/ Tehnologia/ Traficul/  Pădurea/ Terorismul/ Lipsa locurilor de muncă/ Deşeurile/ Infracţiunile/ Specii pe cale de dispariţie/ Urbanizarea/ Drogurile/ Utilizarea combustibililor fosili/ Inundaţiile/ Internetul/Energiile regenerabile/ Eroziunea solurilor/ Alimentaţia/ Consumerismul/ Venitul/ Şomajul 
 
Lucrând individual, elevii sunt mai apoi rugaţi să se gândească la orice legătură există între două sau chiar toate cele trei probleme menţionate şi să ia notiţe cu privire la aceste aspecte. 
Elevii sunt rugaţi să îşi găsească un partener din rândul colegilor şi să discute dacă există vreo conexiune între 4, 5 sau toate cele 6 problemele identificate de ei, dacă acestea s-au manifestat la nivel local sau global, etc.

Ulterior, aceştia vor lipi hârtiile etichetate cu problemele asupra cărora au discutat pe o foaie de flipchart şi vor desena cercuri în jurul lor. 
Apoi, vor desena săgeţi între ele pentru a marca conexiunile. Pentru mai multă claritate, fiecare săgeată va fi însoţită de notiţe explicative.
După ce toate echipele şi-au finalizat sarcina de lucru, profesorul va iniţia o dezbatere în plen cu privire la problemele identificate şi va evidenţia legăturile sistemice între elementele sociale, economice şi de mediu.

Elevii s-ar putea să remarce la prima vedere că unele probleme nu au nicio legătură cu altele, timp în care altele duc la multiple conexiuni. Ai putea menţiona faptul că nu toate problemele se conectează în aceeaşi măsură, ori tematic, ori de-a lungul timpului şi spaţiului. Dimensiunile spaţiale şi temporale sunt aspecte esenţiale care ar trebui pomenite în timpul exerciţiului.
Ai putea de asemenea discuta natura conexiunilor care au fost identificate. Sunt cauzale? Dacă da, sunt slabe sau puternice?
Pentru a extinde dezbaterea, puteţi discuta de asemenea despre abilităţile necesare în „rezolvarea” acestui exerciţiu:
Identificarea momentului în care este nevoie să ai o privire de ansamblu asupra unei probleme pentru a avea o nouă perspectivă asupra ei .
Abilitatea de a schimba obiceiul nostru de etichetare a problemelor şi de a trasa graniţe în jurul lor. (De exemplu, este această porblemă doar una legată de mediul înconjurător?). Abilitatea de a lua în considerare legăturile existente în locul evidenţierii unor diferenţe "puternice".
 
Material adaptat şi tradus de REPER21