Pregătirea pentru voluntariat începe din școală

Voluntariatul asigură transformarea în acțiune a Declarației Națiunilor Unite, conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”
 
Context : Provocările de mediu ale Dezvoltării Durabile (schimbările climatice; echilibrul ecosistemelor; epuizarea resurselor; justiţie socială, incluziune, drepturi fundamentale ; gestiunea riscurilor şi prevenţia catastrofelor ) sunt cea mai mare ameninţare cu care se confruntă Pământul, respectiv ,viața pe Pământ.

De ce Pregătirea pentru voluntariat începe din școală este o metodă non–formală de Educație pentru Dezvoltarea Durabilă ?

- S-a constatat că elevii sunt interesați de soarta/viitorul Pământului. Ei doresc să contribuie/să participe la rezolvarea unor probleme legate de soarta/viitorul Pământului.

- Voluntariatul ( componentă fundamentală a societății civile) oferă elevilor posibilitatea să își exercite drepturile și responsabilitățile de membri ai comunităților. 

- Pregătirea pentru voluntariat începe din școală a fost, deja, experimentată în două instituții școlare din județul Gorj: Colegiul 

- În data de 22.03.2013, în cadrul proiectului Aging With Active Knowledge and Experience / AWAKE / ID : 2011-1-PL1-GRU06-19982 5, metoda Pregătirea pentru voluntariat începe din școală a fost prezentată ca exemplu de bună practică. Prezentarea a fost făcută de ASOCIAȚIA “EDUCAȚIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEȚI” / AELIV , în colaborare cu Colegiul Tehnic Nr. 2 din Tg – Jiu și cu sprijinul Asociației REPER21 
 

Tip de activitate:

extracurriculară (educație pentru dezvoltare durabilă) ;

Grupul țintă:

minim 8 elevi (numărul de elevi este condiționat de obiectivele proiectului școlar, locațiile și traseele propuse prin proiect) , clasele V- XII; 
 

Resurse:

Umane : cel puțin 2 coordonatori (numărul coordonatorilor este condiționat de numărul elevilor participanți, locațiile și traseele propuse prin proiect); din rândul coordonatorilor pot face parte și cadre didactice auxiliare (bibliotecari, pedagogi, laboranți) ;

Materiale:

materiale de lucru – creioane, fișe de lucru, hârtie xerox, toner;
mijloace de lucru - calculator, proiector, ecran, imprimantă;
spațiul activității – pentru aprox. 30 de persoane; mese de lucru; scaune pliante; iluminare naturală și electrică;
materiale de diseminare - CD- uri; pliante

Temporale:

- Sesiune de pregătire: 50 sau 100 de minute (cu 10 minute pauză);
- Sesiune de acționare /voluntariat: cel puțin 120 de minute;
- Sesiune de evaluare : 30 - 50 de minute
 

Etapele de lucru:

1. Pregătirea activității de voluntariat:
Elevii vor fi motivați să participe la o activitate de voluntariat, privind DD, prin scurte prezentări informale (verbale, filme, afișe);

Elevii vor identifica o problema sau 2 probleme, privind DD la nivelul comunității, pentru a căror soluționare parțială sau totală, au posibilitatea de a interveni; 

Elevii vor stabili:
- strategia activității de voluntariat pentru a rezolva, parțial sau total, problema/problemele  privind DD; grupul țintă, resursele necesare și modalitățile de procurare a acestora, locații, trasee, conținutul activităților, mesajele care vor fi transmise, achiziționarea de servicii de transport, etc); 
- persoana de legătură ( elev) și modalităţile de comunicare între voluntari;
- responsabilitățile individuale sau pe echipe;
- graficul activității de voluntariat (dată, durată, orar, etc);

2. Desfășurarea activității de voluntariat: coordonatorii vor instrui voluntarii/elevii pe linie de n.s.s.m. (pe bază de proces verbal); pentru fiecare locație sau traseu, elevii/voluntarii vor fi îndrumați de cel puțin 2 coordonatori; se va respecta orarul activității;

3. Evaluarea activității de voluntariat: schimb de impresii; identificarea punctelor tari și slabe; propuneri pentru activități viitoare de voluntariat;

4. Diseminare: pagina web a școlii, revista școlii, mass media locală, la ședințele cu părinții, afișaj cu ocazia zilelor școlii și a comunității locale.
   
BIBLIOGRAFIE
 
· Cursul “Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile” / http://www.prof21.ro/courses
· Strategia Națională a României privind schimbările climatice 2013 -2020 / MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE