”Un copac în curtea școlii- azi,/ O școală în curtea copacilor- mâine!”

 
Băilești, Dolj

Obiectivele proiectului:  O1- Însușirea, de către cei 135 de elevi din grupul țintă, a cunoștințelor referitoare la rolul și importanța copacilor/pădurii, din punct de vedere ecologic, social, economic și cultural, pentru comunitate; O2- Dezvoltarea deprinderii practice de a sădi și întreține arbori și arbuști; O3- Sensibilizarea, de către grupul țintă, a membrilor comunității privind valorile și deprinderile necesare menținerii pădurii; O4- Form [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Gândire sistemică  

Metode folosite: Atelierul   Chestionarul   Debate (Dezbaterea)   Identificarea și selectarea abilității de viață  

Activitatea recentă

12 septembrie 2019

Învățător, Școala Gimnazială ”Amza Pellea” Băilești

”Un copac în curtea școlii- azi,/ O școală în curtea copacilor- mâine!”

Obiectivele proiectului:  O1- Însușirea, de către cei 135 de elevi din grupul țintă, a cunoștințelor referitoare la rolul și importanța copacilor/pădurii, din punct de vedere ecologic, social, economic și cultural, pentru comunitate; O2[...]

 

Nu mai exista înregistrări.
Obiectivele proiectului: 
O1- Însușirea, de către cei 135 de elevi din grupul țintă, a cunoștințelor referitoare la rolul și importanța copacilor/pădurii, din punct de vedere ecologic, social, economic și cultural, pentru comunitate;
O2- Dezvoltarea deprinderii practice de a sădi și întreține arbori și arbuști;
O3- Sensibilizarea, de către grupul țintă, a membrilor comunității privind valorile și deprinderile necesare menținerii pădurii;
O4- Formarea și dezvoltarea capacității de proiectare și realizare a unui spațiu de învățare prietenos, în aer liber.
Activitățile desfășurate:
Activități de dezvoltare a abilității de viață
1. Chestionar de nevoi- ”Vreau să cresc! De ce am nevoie?”
2. Expunere-dezbatere (prezentare ppt)- ”Noi întrebăm, specialiștii ne răspund!”
3. Activitate practică (plantare de puieți în curtea școlii)- ”Pui de om și pui de pom” -în două etape: la început de primăvară şi la sfârşit de toamnă. În prima etapă, se plantează un număr de douăsprezece sălcii pletoase, douăsprezece tufe de coacăz, gazon, patru pomi fructiferi și doi tei. Spre nord, în fața școlii, se plantează 4 pini, arbuști de tuia, euonymus japonica, weigella florida, buxus, liliac, ienupăr curgător, iasomie, forsythia, tamarix, caprifoi. În aceeași etapă, se realizează și mobilierul pentru exterior: 10 bănci, 6 mese și o ”catedră”, se toarnă o platformă de beton de 4/6 m pentru șotron și twister, se confecționează 5 m de gard din lemn și se amplasează pe gardul de la apus hrănitori și căsuțe pentru păsărele. Etapa a doua are ca scop completarea spațiului verde cu puieți, acolo unde cei din primăvară nu dau semne de viață. 
4. Activitate cultural-artistică (sensibilizarea comunității locale privind valorile și deprinderile necesare menținerii pădurii)- ”Pădure de tei, mângâi anii mei!”. Elevii din grupul țintă susțin un program cultural-artistic în spațiul verde amenajat de ei în curtea școlii, subliniind importanța pădurii la nivel economic, ecologic, social și cultural. Sunt invitați părinți și alți membri ai comunității locale. Cu acest prilej, copiii vor împărți invitaților flyere cu conținut ecologic, realizate pe bonuri de casă și alte hârtii folosite (scrise pe o față), pentru a sublinia importanța reciclării. 
5. Portofoliul- ”Colțul verde al școlii”
 Toate materialele realizate pe durata derulării proiectului vor fi grupate în două portofolii, pe care cele două grupe le vor expune în școală și le vor prezenta la final. Ele vor cuprinde materiale informative/articole găsite de copii, machete, fotografii/colaje foto realizate în timpul activităților, desene, postere, mesaje transmise comunității locale, flyere. 
Evaluarea proiectului  
 portofoliu cu materialele realizate în timpul derulării proiectului;
 prezentare ppt cu activitățile desfășurate;
 popularizarea activităților pe didactic.ro;
 fotografii, filme, expoziții;
 schimburi de impresii pe pagina de Facebook;
 interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate pentru cunoașterea impactului proiectului asupra grupului țintă.
Beneficiari:
Beneficiari direcți: elevii școlii-135 de elevi de (6-14 ani)
 cadre didactice:
 Beneficiari indirecți: preşcolarii, părinții, comunitatea
Rezultatele principale: 
Ca urmare a implementării proiectului ”Un copac în curtea școlii- azi,/ O școală în curtea copacilor- mâine!”, cei 135 de elevi din grupul țintă își vor însuși cunoștințe referitoare la rolul și importanța copacilor/pădurii, din punct de vedere ecologic, social, economic și cultural, pentru comunitate, își vor dezvolta deprinderi practice de sădire și întreținere a arborilor și arbuștilor și vor sensibiliza comunitatea locală privind valorile și deprinderile necesare menținerii pădurii. 
Efecte:
În urma implementării proiectului, elevii şcolii noastre vor învăța și își vor petrece pauzele și timpul liber în mijlocul naturii, într-un spațiu verde, curat și sănătos.  
Beneficiile proiectului sunt multiple şi pornesc de la creşterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu. Acesta contribuie la dezvoltarea spiritului civic şi capacităţii elevilor de a lua decizii, le deschide ochii asupra beneficiilor valorificării deşeurilor reciclabile, le dezvoltă preocuparea pentru amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.
Prin intermediul activităţilor desfăşurate, elevii vin în contact direct cu natura şi încep
să-şi schimbe mentalitatea faţă de mediu în comunitate. Prin implicarea membrilor comunităţii locale în activităţi de protejare a mediului se realizează o colaborare cu efecte benefice pentru mediul înconjurător şi pentru calitatea vieţii fiecăruia dintre cei implicaţi. Toate activităţile din comunitate trebuie să ţină cont de protecţia mediului ca premisă a unei dezvoltări durabile: politica şcolară, implicarea familiei în educaţie, reciclarea deşeurilor, achiziţionarea de produse naturale, practicarea agriculturii ecologice, amenajarea şi întreţinerea de spaţii verzi.


Imprimă

Oliviu Nicolae Trancă

Școala Gimnazială "Amza Pellea " Băilești, Dolj

Lelia Mitroi

Gimnazială ”Amza Pellea” Băilești, Dolj