“SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS” ediția a V a, mai, 2018”

 
Cluj-Napoca, Cluj

Scop: Dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediul înconjurător şi de problemele sale Tema ediției : crearea unui mediu educaţional în contextul promovării acţiunilor pentru construirea unui viitor sustenabil Obiective: 1.Creşterea gradului de informare şi conştientizare a elevilor cu privire la impactul poluării asupra sănătaţii mediului şi a sănătăţii oamenilor; 2.Corelarea noţiunil [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Abilități cognitive   Abilități practice   Comunicare   Gândire critică   Gândire prospectivă  

Metode folosite: Chestionarul   Conversația euristică   Debate (Dezbaterea)   Studiul de caz  

Activitatea recentă

23 mai 2019

Profesor utilizator

“SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS” ediția a V a, mai, 2018”

Scop: Dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediul înconjurător şi de problemele sale Tema ediției : crearea unui mediu educaţional în contextul promovării acţiunilor pentru c[...]

 

Nu mai exista înregistrări.
Scop: Dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediul înconjurător şi de problemele sale
Tema ediției : crearea unui mediu educaţional în contextul promovării acţiunilor pentru construirea unui viitor sustenabil
Obiective:
1.Creşterea gradului de informare şi conştientizare a elevilor cu privire la impactul poluării asupra sănătaţii mediului şi a sănătăţii oamenilor;
2.Corelarea noţiunilor teoretice cu abilităţile practice şi creative;
3.Dezvoltarea aptitudinilor de observare, explorare, investigare a mediului;
4.Stimularea interesului pentru cercetarea ştiinţifică;
5.Dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi consolidarea aptitudinilor necesare muncii în echipă;
6.Crearea unui mediu educaţional care să stimuleze inteligenţă emoţională a profesorilor şi pe cea a elevilorImprimă