„REUSE –REDUCE- RECYCLE – EDUCATION-PARTICIPATION”

 
Moinești, Bacău
Iași, Iași

SCOPUL PROIECTULUI: Scopul de bază ale proiectului propus se concretizeaza în deslușirea unor noțiuni relativ noi în țara noastra si complet noi în randul elevilor participanți la proiect. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunității locale prin implementarea de proiecte sub o abordare holistică, pe toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: mediul natural, mediul social și mediul economic. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE P [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Abilități practice   Autocunoaștere   Comunicare   Gândire critică   Gândire etică   Gândirea laterală   Interrelaționare  

Metode folosite: Ascultarea activă   Atelierul   Cum am putea schimba viitorul?   Debate (Dezbaterea)   Filmul ca instrument de motivare   VIDEO: Sustenabilitatea explicată prin animaţie  

Activitatea recentă

20 iunie 2018

Profesor Educatie fizica si sport, Scoala Gimnaziala "George Enescu" ,Moinesti

„REUSE –REDUCE- RECYCLE – EDUCATION-PARTICIPATION”

SCOPUL PROIECTULUI: Scopul de bază ale proiectului propus se concretizeaza în deslușirea unor noțiuni relativ noi în țara noastra si complet noi în randul elevilor participanți la proiect. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea[...]

 

Nu mai exista înregistrări.

SCOPUL PROIECTULUI: 

Scopul de bază ale proiectului propus se concretizeaza în deslușirea unor noțiuni relativ noi în țara noastra si complet noi în randul elevilor participanți la proiect. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunității locale prin implementarea de proiecte sub o abordare holistică, pe toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: mediul natural, mediul social și mediul economic.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

 Reconsiderarea timpului liber din perspectiva unei dezvoltări durabile;

 Simplificarea traiului din perspectiva reutilizării si reciclării;

 Reducerea consumului din perspectiva unui consum responsabil;

 Grădinărit urban din perspectiva schimbărilor climatic;

 Voluntariat din perspectiva implicării si responsabilizării civice.

GRUP ȚINTĂ:

 Elevii de la ciclul gimnazial al Școlii Gimnaziale „George Enescu” , Moinești;

 Comunitate locală;

 Unitatea administrativ teritorială – compartiment MEDIU;

 Cadre didactice din unitățile partenere;

 Părinți, colaboratori.

BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI:

 Elevi, părinți, cadre didactice, comunitate locală, colaboratori, parteneri.

Principiile de bază ale proiectului propus se concretizeaza în deslușirea unor noțiuni relativ noi în țara noastra si complet noi în randul elevilor participanți la proiect. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunității locale prin implementarea de proiecte sub o abordare holistică, pe toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: mediul natural, mediul social și mediul economic.

Promovarea principiilor unei educații durabile în rândul elevilor și conștientizarea importanței acesteia. Impactul educative propriuzis este de a dezvolta setul de competențe de care au nevoie, în calitate de elevi, cadre didactice, părinți, comunitate locală pentru a putea contribui concret și consistent la integrarea "educației pentru dezvoltarea durabilă în școala noastră, la nivelul sistemului de învățământ, în general. 

Un bun nivel de competențe pentru educația pentru dezvoltarea durabilă în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinților, comunității locale este o condiție prealabilă pentru realizarea unor cursuri și a unor activități educaționale capabile să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor, necesare pentru dezvoltarea individuală a fiecărui copil și tânar în contextul dezvoltării durabile a societății. Imprimă

DORU PRALIA

Scoala Gimnaziala "George Enescu" Moinești, Bacău