Un copac, o șansă la viitor!

 
Constanța, Constanța

În cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, Colegiul Național Regina Maria, Constanța și a Liceului Tehnologic I.C. Brătianu, comuna Nicolae Bălcescu cu ocazia Lunii PROF21, s-au desfăşurat o serie de activităţi, la nivelul unităților de învățământ sub numele Un copac, o șansă la viață! Acestea au presupus implicarea elevilor din ciclul gimnazial, respectiv liceal într-o serie de activități privind dezvoltarea dur [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Gândire critică   Gândire prospectivă   Gândire sistemică  

Metode folosite: Debate   Nici Unul Dintre Noi Nu Poate Face Singur Câte Putem Face Toţi Împreună   Storytelling (Arta povestirii)  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

În cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, Colegiul Național Regina Maria, Constanța și a Liceului Tehnologic I.C. Brătianu, comuna Nicolae Bălcescu cu ocazia Lunii PROF21, s-au desfăşurat o serie de activităţi, la nivelul unităților de învățământ sub numele Un copac, o șansă la viață! Acestea au presupus implicarea elevilor din ciclul gimnazial, respectiv liceal într-o serie de activități privind dezvoltarea durabilă.  

Proiectul s-a derulat în colaborare cu unități de învățământ din județul Constanța (Mirela Savin, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Mihail Kogălniceanu, Florentina Gheorghe, Colegiul Național Regina Maria, Constanța, Dragoș Dumitru Dragomir, Liceul Tehnologic I.C. Brătianu, Nicolae Bălcescu, Nicoleta Verman, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Mihail Kogălniceanu, Nastasia Savin, Liceul Tehnologic Cogealac–Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu de Jos, Camelia Șerban, Liceul Teoretic Ioan Cotovu, Hârșova), dar și din Tulcea. Prin acest proiect am urmărit conștientizarea elevilor cu privire la pericolul intervențiilor abuzive asupra mediului înconjurător.

Scopul acestui proiect a constat în dezvoltarea spiritului civic și a capacității elevilor de a lua decizii cu privire la problemele de mediu. De aceea, obiectivele acestui microproiect au privit următoarele aspecte:
a) folosirea unor metode și tehnici noi de lucru pentru menținerea unui mediu sănătos;
b) formarea unor capacități și deprinderi de protejare a mediului;
c) promovarea unei atitudini pozitive față de natură prin manifestarea unui comportament eco-civic/proactiv.

Rezultatele urmărite au avut în vedere reorientarea atitudinii elevilor și a comunității din care aceștia fac parte vis-a-vis de relația dintre individ și mediul înconjurător.
Beneficiarii direcți sunt reprezentați de 50 de elevi din școlile partenere; iar cei indirecți sunt reprezentați de restul elevilor din școlile implicate, părinți, comunitățile locale.

Etapele activităților au fost:
1. Prezentarea și discutarea temei. Promovare.
2. Debate. To do List.
3. Ateliere de bună practică.

Cuvintele cheie trimit la echilibrul ecosistemelor și la epuizarea resurselor. S-au urmărit următoarele abilități– gândire critică, gândire sistemică, gândire normativă și gândire prospectivă. Printre metodele pe care le-am utilizat, amintim de Storytelling sau Arta povestirii, Nici unul dintre noi nu poate face singur câte putem face toți împreună și debate.
Activitatea 1:  Prezentarea și discutarea temei. Promovare.
Nivel/timp: 24.10.2015 -25.10.2015
Responsabili: Prof. dr. Mirela Savin  și Prof. Florentina Gheorghe 

Activitatea 2: Debate. To do List
Nivel/timp: 26.10.2015 -28.10.2015
Responsabili: Fiecare profesor implicat în activitate. Fiecare dezbatere se va finaliza cu To do List. 

Activitatea 3:  Ateliere de bună practică
*Storytelling sau Arta povestirii
*Nici unul dintre noi nu poate face singur câte putem face toți împreună și debate.
Nivel/timp: 28.10.2015 -29.10.2015
Responsabili: Fiecare profesor implicat în activitate.Imprimă

MIRELA SAVIN

Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza Constanța, Constanța