Training de autocunoaștere și dezvoltare personală

 
Bacău, Bacău
Sebeș, Alba
Râmnicu Sărat, Buzău

Colegiul ,,Mihai Eminescu” Bacău a implementat trainingul de autocunoaștere și dezvoltare personală în cadrul cursului opțional “Educație nonformală-educație pentru viață”. În data de 19 octombrie 2015, 26 de elevi de clasa a XI-a au realizat exercițiul “Fereastra Johari”, cu scopul de a-i ajuta să devină mai conștienți de propriile calități și atuuri care pot duce la implicarea socială activă. La final, aceștia au primit o sarcină de lucru i [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Comunicare   Gândire critică   Interrelaționare  

Metode folosite: Diada (Lucrul în perechi)   Fiziologia emoțiilor   Pălăriile gânditoare  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Colegiul ,,Mihai Eminescu” Bacău a implementat trainingul de autocunoaștere și dezvoltare personală în cadrul cursului opțional “Educație nonformală-educație pentru viață”. În data de 19 octombrie 2015, 26 de elevi de clasa a XI-a au realizat exercițiul “Fereastra Johari”, cu scopul de a-i ajuta să devină mai conștienți de propriile calități și atuuri care pot duce la implicarea socială activă. La final, aceștia au primit o sarcină de lucru individuală, care a necesitat ca fiecare elev să identifice o problemă acută din comunitatea în care locuieşte, însoţită de o fotografie reprezentativă, utilizînd metoda “harta orașului”.

În data de 26 octombrie 2015, fiecare elev a prezentat succint problema identificată şi fotografia însoţitoare. În mod surprinzător, 80% din elevi au considerat că problema prioritară din cartierul lor este reprezentată de străzile neasfaltate sau asfaltate necorespunzător şi neîngrijite. În continuare, sub sloganul “Drumurile noastre toate/ Se vor asfalta vreodată?” s-a utilizat metoda “Pălăriilor gânditoare” pentru a se identifica soluţiile care pot duce la rezolvarea problemei.

La Colegiul Național ,,Lucian Blaga”, 29 de elevi de clasa a X-a au realizat o activitate în care au identificat propriile nevoi în raport cu nevoile comunității. Ei au vizionat filmulețele ”MAN” de Steve Cutts, și ”Oricine poate fi erou” (www.tasuleasasocial.ro), iar ulterior s-au definit câteva noțiuni fundamentale precum ”dezvoltarea durabilă” și „implicarea activă”. Utilizând metoda “harta orașului”, elevii grupați în perechi de lucru au identificat problemele din fiecare cartier și le-au fotografiat, iar apoi 4 responsabili prestabiliți le-au adunat și reunit într-o prezentare Power Point.

În etapa a doua a activității, din 30 octombrie 2015, elevii au vizionat prezentarea și au punctat „prioritizarea problemei”. Pentru că fotografiile erau numeroase, s-au votat cele care prezentau probleme reale, evidente și acestea au fost imprimate și afișate la avizierul școlii. În cele două activități, s-a insistat asupra înțelegerii problemelor din comunitate, urmând ca soluțiile posibile să fie abordate într-o activitate ulterioară.

Activitatea „Training de autocunoaștere și dezvoltare personală” realizată la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Râmnicu Sărat a avut drept grup țintă elevii din Consiliul Județean al Elevilor, cu scopul de a identifica nevoile personale și nevoile colectivului din care aceștia fac parte. Prima sesiune s-a desfășurat cu 17 elevi, în data de 24 octombrie 2015, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Buzău, și a constat în exerciții de cunoaștere, autocunoaștere, deosebirea dintre dorință și nevoie, folosind exercițiul ”Ascultă-mă!”. Pe baza metodei ”Fereastra JoHari”, elevii participanți și-au configurat imaginea de sine și imaginea colectivă, iar la sfârșitul sesiunii au vizionat filmul motivațional ” Oricine poate fi erou” și au primit ca sarcină să identifice în organizațiile din care fac parte principalele probleme cu care acestea se confruntă.

Sesiunea a doua s-a desfășurat în data de 30 octombrie 2015, în aceeași locație, unde aceeași elevi au sintetizat, prin metoda ”Cafenelei Publice”, exemple de manifestare civică în care ei pot interveni, domenii ale implicării publice pentru tineri și profilul elevului implicat activ în viața școlii/comunității. Apoi, folosind metoda „Pălăriilor gânditoare”, s-au exersat câteva roluri prin care elevii pot interveni în soluționarea problemelor identificate. Prin procesarea exercițiului s-a evidențiat rolul pe care aceștia îl ”pot juca” în societatea civilă și importanța atitudinii pentru o implicare activă.Imprimă

Ana Maria Andrioaie

Colegiul Mihai Eminescu Bacău, Bacău