Pe(trecerea) satului meu

 
Belcești, Iași
Brașov, Brașov
Târnăveni, Mureș

Proiectul „Creștem împreună”, cu activitățile ”Să fim o echipă” și ”(Pe)trecerea satului meu”, s-a născut la atelierul de lucru de la Brașov al comunității Prof21. Acest proiect și-a propus păstrarea tradițiilor și promovarea lor, omogenizarea discrepanțelor dintre elevii proveniți din mediul urban și cei din mediu rural, precum și față de cei cu nevoi speciale și, totodată, eliminarea barierei psihologice generată de diferențele financia [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Gândire prospectivă  

Metode folosite: Atelierul  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Proiectul „Creștem împreună”, cu activitățile ”Să fim o echipă” și ”(Pe)trecerea satului meu”, s-a născut la atelierul de lucru de la Brașov al comunității Prof21. Acest proiect și-a propus păstrarea tradițiilor și promovarea lor, omogenizarea discrepanțelor dintre elevii proveniți din mediul urban și cei din mediu rural, precum și față de cei cu nevoi speciale și, totodată, eliminarea barierei psihologice generată de diferențele financiare.

Activitățile desfășurate și-au propus să dezvolte o gândire prospectivă în rândul beneficiarilor cu scopul îmbunătățirii calității vieții și dezvoltării unei comuniuni benefice, prin cooperarea dintre persoane și comunități de culturi diferite. Cu toții trebuie să înțelegem că dezvoltarea durabilă presupune valorificarea resurselor unei societăți pe toate planurile; că ea însăși înseamnă punerea în valoare a personalității omului, afirmarea identității sale spirituale, culturale și chiar naționale, că - în ultimă instanță - dezvoltarea trebuie să asigure satisfacție și bunăstare, dar și că acestea înseamnă și altceva decât consumul unor bunuri și servicii de o calitate și într-o cantitate îndestulată.

Printre rezultatele proiectului se numără stimularea culturii participative, a cetățeniei active și a voluntariatului. Proiectul se va derula în mai multe etape, pe toată perioada anului școlar 2015-2016, iar activitățile se vor desfășura concomitent în cele 3 locații. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 100 de elevi ai Liceului Tehnologic „V.M.Craiu” Belcești, 100 de elevi ai Colegiul Tehnic Târnăveni și 100 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 27 ,,Anatol Ghermanschi”, iar cei indirecți, ceilalți elevi ai școlilor și, nu în ultimul rând, comunitatea locală.

În luna Prof21 s-au desfășurat activitățile ”Să fim o echipă” și ”(Pe)trecerea satului meu”, folosind metodele atelier de lucru și analiză trecut-prezent-viitor.

În cadrul activităților s-a realizat documentarea elevilor privind mediul social din orizontul local, întocmirea analizei trecut-prezent-viitor, identificarea aspectelor pozitive din mediul social, prezentarea analizelor și a soluțiilor posibile și expunerea materialelor realizate (hărți, desene, colaje).

Prin activitățile desfășurate s-a realizat un prim pas spre cunoașterea aspectelor pozitive și negative ale comunităților din care fac parte elevii noștri. Aceștia au fost îndrumați și ajutați să analizeze aceste aspecte pentru a putea mai bine anticipa felul în care va arăta societatea noastră în viitor și să găsească posibile soluții pentru evitarea unor situații problematice.

Ideea pe care am transmis-o elevilor a fost aceea că participarea directă a cetățenilor la viața societății este esențială pentru a proteja democrația si dezvoltarea durabilă a societății în care trăim, iar miza este chiar viitorul nostru. Participarea la activitățile din cele trei locații a fost numeroasă, printre invitați aflându-se reprezentanți ai consiliului local, ONG-urilor, asociațiilor de părinți și alți membri ai comunităților locale.

Proiectul vizează promovarea extinsă a rezultatelor obținute prin susținerea dezvoltării ulterioare a proceselor educaționale la nivelul instituțiilor implicate, cât și prin replicarea la nivelul altor instituții, prin activități de promovare directă, prin materiale de informare/diseminare, prin grupul de lucru și ghidul proiectului, prin studii și sesiuni de diseminare a bunelor practici, iar în final modelul propus va putea fi preluat, îmbunătățit și dezvoltat.Imprimă

ANCA MARIA ALEXA

Liceul Tehnologic "V.M.Craiu" Iași, Iași

FLOREA-LUCIAN CORPADE

Colegiul Tehnic Târnăveni Târnăveni, Mureș