Mă implic! Am ceva de spus!

 
Constanța, Constanța

Activitatea desfăşurată a avut ca sursă ”de inspiraţie” o serie de atitudini protestatare pe care unii adolescenţi le pot avea cu privire la anumite aspecte ale realităţii. Spiritul critic şi energia specifică vârstei pot fi modelate educaţional astfel încât să dezvoltăm acele abilităţi care să permită implicarea lor civică. În locul unui protest steril, elevii pot descoperi, ghidat, ”puterea pe care spaţiul public o poate avea, aceea de a transfo [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Gândire prospectivă  

Metode folosite: Filmul ca instrument de motivare   Nici Unul Dintre Noi Nu Poate Face Singur Câte Putem Face Toţi Împreună  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Activitatea desfăşurată a avut ca sursă ”de inspiraţie” o serie de atitudini protestatare pe care unii adolescenţi le pot avea cu privire la anumite aspecte ale realităţii. Spiritul critic şi energia specifică vârstei pot fi modelate educaţional astfel încât să dezvoltăm acele abilităţi care să permită implicarea lor civică. În locul unui protest steril, elevii pot descoperi, ghidat, ”puterea pe care spaţiul public o poate avea, aceea de a transforma modul în care oamenii interacţionează” (Robert Hammond).

Prin metoda filmului şi prin activităţi pe grupe (cu situaţii sociale date), elevii au conştientizat importanţa adoptării unor puncte de vedere proprii care să reprezinte ''motorul'' realizării unor schimbări în plan social. Au identificat soluţii, le-au evaluat utilitatea şi au reflectat cu privire la necesitatea responsabilizării sociale şi civice. Activitatea a debutat cu un exerciţiu de energizare (”Niciunul dintre noi nu poate face singur câte putem face toţi împreună”). Au vizionat apoi filmul despre iniţiativa lui Hammond (https://www.ted.com/talks/robert_hammond_building_a_park_in_the_sky ), care a dus la o schimbare la nivelul comunităţii. S-a discutat frontal despre importanţa implicării civice şi despre formele de implicare. În echipe, au lucrat pentru a identifica minim cinci soluţii/alternative de acţiune adaptate vârstei şi posibilităţilor lor, în situaţii de tipul: Cum ai acţiona pentru a împiedica manifestările de intimidare în rândul colegilor?, Cum ai putea convinge profesorii să dezvolte mai multe alternative în şcoală pentru activităţi extraşcolare?
 Din cei 65 de participanţi la activitate (26 de la Liceul Teoretic ”George Emil Palade”, 19 de la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” şi 20 de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Albatros”), s-au remarcat următoarele puncte de vedere: implicarea civică presupune ”o muncă de echipă, care să contribuie la progresul societăţii” (Cătălina, 16 ani), ”iniţiative în folosul comunităţii în care trăieşti” (Eugen, 16 ani), ”fapte bune pentru oamenii care au nevoie” (Iuliana, 17 ani) . Adolescenţii cred că, în România de azi, există o serie de probleme care ar necesita implicare civică: păstrarea parcurilor din oraşe, păstrarea curăţeniei în spaţiul public, dezvoltarea locurilor de joacă pentru copii, susţinerea tinerilor cu diferite dependenţe, renovarea adăposturilor pentru animale, promovarea ţării prin aspecte pozitive. Aceste puncte de vedere pot fi promovate, în viitor, prin campanii în mediul on-line, create cu sprijinul Consiliului Elevilor, prin sensibilizarea mass-mediei cu privire la iniţiativele tinerilor, dar şi prin atragerea suportului oamenilor politici, candidaţi la funcţii în structurile administrative locale.

În cadrul acţiunii educaţionale, colaborarea între profesorii iniţiatori şi aplicanţi s-a concretizat în elaborarea unui formular de evaluare a activităţii, dar şi prin împărtăşirea experienţei personale avute ca urmare a derulării activităţii cu proprii elevi.

Recomandăm tuturor colegilor dornici să experimenteze o activitate similară să propună elevilor un moment al activităţii în care ei să identifice singuri acele aspecte din comunitatea în care trăiesc, ce ar necesita implicare civică. Acest lucru ar permite o creştere a nivelului de implicare în sarcină, dar şi posibilitatea de a descoperi soluţii ce pot fi ulterior puse în practică (prin micro-proiecte educative, prin voluntariat, prin colaborarea cu alte instituţii).Imprimă

MARIANA-GEANINA ZAHARIA

CSEI ALBATROS Constanța, Constanța