Învățăm să câștigăm

 
Cluj-Napoca, Cluj
Bistrița, Bistrița-Năsăud

A învăţa pe altul, înseamnă a şti ceva şi a face şi pe altul să înveţe să ştie. [...] Învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine. (Jan Amos Comenius) În luna Prof21, octombrie 2015, 30 de elevi cu cerințe educative speciale (CES) de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița, 25 de elevi de la Liceul Tehnologic Special ,,Sfânta Maria” Bistrița și 15 elevi de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca au p [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Abilități practice   Gândire etică   Interrelaționare  

Metode folosite: Atelierul   Cravata adevărului sau minciunii   Cafeneaua publică (World Cafe)  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.
A învăţa pe altul, înseamnă a şti ceva şi a face şi pe altul să înveţe să ştie. [...] Învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine. (Jan Amos Comenius)
În luna Prof21, octombrie 2015, 30 de elevi cu cerințe educative speciale (CES) de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița, 25 de elevi de la Liceul Tehnologic Special ,,Sfânta Maria” Bistrița și 15 elevi de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca au participat cu succes la activitățile derulate în cadrul acțiunii educaționale “Învățăm să câștigăm”. Printre participanţi, s-au numărat şi câţiva părinţi ai acestor elevi.

Obiectivele activităților au fost corelate cu nevoile elevilor și au vizat exersarea abilităților practice și antreprenoriale, de comunicare și relaționare; creșterea gradului de încredere în propria persoană şi în ceilalţi; dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile elevului cu CES cu sine, cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător. Prin aceste acţiuni am urmărit scoaterea elevului din situaţia de simplu receptor de informaţii şi angajarea lui în propria educaţie, autoeducaţie, precum și constituirea unui sistem de valori cu finalitate în comportamentul elevilor.

Metodele Cravata Adevărului sau a Minciunii, Atelierul și Cafeneaua Publică, aplicate într-un cadru non-formal, au asigurat buna dispoziție și succesul activităților.

Acțiunea educațională Învățăm să câștigăm s-a derulat în trei etape, corespunzătoare metodelor enunțate mai sus. Activitățile de la școlile din Bistrița s-au desfășurat într-un cadru comun, iar cele din Cluj, în oglindă. Cravata Adevărului sau a Minciunii a constituit un prilej de intercunoaștere la prima întâlnire a elevilor bistrițeni.

În etapa următoare, aplicând metoda Atelierul, elevii au confecționat diverse produse, în principal din materiale reciclabile, conştientizând importanţa reutilizării acestora. Astfel, au avut grijă să selecteze adecvat materialele necesare pentru realizarea activităţilor practice și au stabilit o listă cu potențiali cumpărători și surse de venit.

În etapa finală, Cafeneaua Publică a fost metoda prin care elevii au avut posibilitatea de a-și valorifica cu satisfacție produsele realizate: costume, măști, coliere, brățări. Activitatea a constituit un adevărat carnaval al diversității.

În cadrul acestor activități, elevii au stabilit şi consolidat relaţii de prietenie, au dat dovadă de comportament civilizat, s-au implicat activ și au fost bucuroși să-și întâlnească prietenii pe care și i-au făcut pe parcursul întâlnirilor. Ei și-au manifestat dorința de a continua activităţile din cadrul proiectului pe tot parcursul anului școlar.

În urma acestei experiențe didatice, fiecare cadru didactic și-a îmbogățit bagajul informațional privind metode de educație non-formale, au realizat transferul de bune practici și au pus bazele unor colaborări viitoare, în contextul proiectelor școlare. Aprecierile făcute asupra lucrărilor și rezultatelor elevilor implicați în proiect, precum și a impactului asupra familiilor și colegilor au în vedere continuitatea acestui tip de proiect cu elevii școlilor implicate în acțiunea educațională şi continuarea cooperării între instituțiile partenere.Imprimă

ADRIANA MUREȘAN

Liceul Tehnologic Special,, Sfânta Maria” /Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, Bistrița-Năsăud