Învață despre dreptul tău

 
Zorleni, Vaslui
Botoșani, Botoșani

Obiectivele acțiunii educaționale propuse au avut în vedere: înțelegerea conceptelor de egalitate de șanse, excluziune socială, meritocrație; conștientizarea efectelor determinate de discriminarea în școală; identificarea principalelor efecte economice și psiho-sociale în cazul elevilor defavorizați social și a cazurilor de risc școlar; formularea de recomandări pentru politicile locale și pentru familiile defavorizate social; stimularea comunicării, a co [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Gândire critică  

Metode folosite: Cel marginalizat   Photovoice   Podeaua Mută   Valorile   Cafeneaua publică (World Cafe)  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Obiectivele acțiunii educaționale propuse au avut în vedere: înțelegerea conceptelor de egalitate de șanse, excluziune socială, meritocrație; conștientizarea efectelor determinate de discriminarea în școală; identificarea principalelor efecte economice și psiho-sociale în cazul elevilor defavorizați social și a cazurilor de risc școlar; formularea de recomandări pentru politicile locale și pentru familiile defavorizate social; stimularea comunicării, a colaborării și a cooperării între elevi, argumentarea/ilustrarea prin desen a unei situații de încălcare a egalității de șanse/a unei situații de excluziune socială.

Proiectul răspunde nevoii elevilor de a fi informați în ceea ce privește justiția socială, facilitarea cunoașterii interpersonale și manifestării unui comportament non-discriminatoriu față de colegi.

În ambele scoli s-au utilizat metode variate, precum "Cel marginalizat"’, "Cafeneaua publică", Exercițiul "DA-NU", "Valorile", "Prezentarea de studii de caz", "Dezbaterea", "Fă un pas înainte", "Cercul complimentelor", prezentări power point, "Podeaua mută".

S-au propus câte 3 activități pentru fiecare partener al proiectului, realizate în paralel în cele două școli, pornind de la 3 teme de bază, adaptate ulterior nivelului elevilor de liceu și de gimnaziu. "Ce înțelegem prin egalitatea de șanse" a fost realizată în ambele școli și au participat 47 de elevi, "Atenție la venituri - educație - excludere socială" a fost realizată în Vaslui cu 25 elevi, "Excluderea socială - cauze, soluții" a implicat 19 elevi din Botoșani, iar "Cum reușim prin noi înșine. Meritocrația - o cale de succes?" a fost, de asemenea, realizată în ambele localități cu 55 de tineri.

Elevii au fost implicați activ în toate cele 6 activități realizate. La ambele școli s-au utilizat: ice-breaking-uri, activități pe grupe, formularea unor judecăți proprii referitoare la studiile de caz prezentate, colaborarea și cooperarea în grup, feed-back-ul constructiv. O parte dintre elevi au oferit impresii scrise la sfârșitul fiecărei activități. Spre exemplu: "A fost un proiect interesant și important pentru noi, întrucât am aflat multe informații, am participat la diverse dezbateri: <>, <>, <>, am lucrat pe grupe și am analizat studiile de caz prezentate, am realizat colaje despre meritocrație, am oferit la sfârșitul fiecărei activități testimoniale"; ,,Acest proiect poate fi sinonim cu dreptate, egalitate, talent, reușită, încredere și îndrăzneală” (P.M. elev în clasa a IX-a). "Mie îmi plac aceste activități pentru că toți putem să ne spunem părerea, colaborăm și ne jucăm mai mult ca la ore". (D.M - clasa a VII-a).

Sustenabilitatea acțiunii educaționale va fi asigurată la ambele unități școlare prin: aplicarea metodelor proiectului și la alte grupuri țintă de elevi; realizarea altor campanii de informare și de conștientizare pe temele proiectului; atragerea de noi parteneri; fiecare elev a devenit un ambasador al activităților de promovare a drepturilor copilului și a egalității de șanse.Imprimă

ALINA-MANUELA ROBU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOŞANI Botoșani, Botoșani

BEATRICE ANTON

Colegiul Tehnic''Marcel Guguianu'' Zorleni, Vaslui