Îmi pasă ce mănânc

 
Timișoara, Timiș
Petroșani, Hunedoara
Giroc, Timiș

Proiectul nostru a urmărit participarea la activități ce vizează un consum responsabil de alimente, acumularea de cunoștințe privind consumul responsabil, manifestarea interesului în adoptarea unui comportament pentru consumul responsabil și promovarea unui model de consumator responsabil. Beneficiarii proiectului au fost 45 de elevi din cele trei școli partenere, beneficiari direcți, dar ne-am axat și pe cei indirecți: alți elevi din școală, elevi din alte [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Autoîngrijire  

Metode folosite: Ce punem în farfurie?   Mănânc sănătos și responsabil  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Proiectul nostru a urmărit participarea la activități ce vizează un consum responsabil de alimente, acumularea de cunoștințe privind consumul responsabil, manifestarea interesului în adoptarea unui comportament pentru consumul responsabil și promovarea unui model de consumator responsabil.

Beneficiarii proiectului au fost 45 de elevi din cele trei școli partenere, beneficiari direcți, dar ne-am axat și pe cei indirecți: alți elevi din școală, elevi din alte şcoli, familia, comunitatea.

Activităţile de dezvoltare ale abilităţii de viaţă au fost:

1) Ce pun în farfurie?
Elevii vor completa fișa- Ce pun în farfurie?. Ca resurse vor folosi fișele şi instrumentele necesare, calculatoare conectate la internet. Fiecare elev va prezenta fișa realizată, urmând apoi discuții pro și contra în cadrul grupului. Formatorii vor facilita procesul de prelucrare a informaţiilor primite, vor prezenta regulile de organizare şi desfășurare, utilizarea corectă a resurselor, încadrarea în timpul alocat. Activitatea se va desfășura timp de o oră.

2) Mănânc sănătos și responsabil!
Activitatea se va desfăşura timp de o oră, când elevii grupați câte trei vor realiza din carton trei farfurii, în care vor aranja trei tipuri de mic dejun sănătos. Au loc dezbateri în echipă la selectarea meniurilor. Sunt prezentate și reguli de igienă a alimentației, a veselei, personală.
Ca metode educaționale folosite pentru transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor dispunem de conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea, reflecţia personală; cercetarea realităţii se va face prin: învăţarea prin descoperire, instruirea asistată de calculator, descoperirea dirijată, demonstraţia, iar pentru feed-back ne-am axat pe aplicaţii practice.

Ca urmare a derulării proiectului se aşteaptă ca toţi cei 45 de elevi din grupul ţintă să-şi dezvolte abilitatea unui stil de viaţă responsabil și sănătos. În acelaşi timp, majoritatea elevilor beneficiari vor promova conceptul şi aplicarea unui stil de viață responsabil și sănătos.
Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului, în urma diseminării rezultatelor în şcoală se vor desfășura activități specifice cu alţi elevi doritori de a adopta un stil de viaţă sănătos și responsabil. Dezvoltarea unui stil de viaţă responsabil și sănătos se realizează pe un orizont de timp îndelungat, astfel proiectul poate fi continuat cu alte activităţi post-proiect conducând la o interacţiune constantă cu elementele unei vieţi responsabile și sănătoase.Imprimă

Cristina-Maria Sîrbu

Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani