Îmi construiesc un viitor durabil

 
Popești, Bihor
Bistrița, Bistrița-Năsăud
Satu Mare, Satu Mare

Proiectul „Îmi construiesc un viitor durabil” și-a propus să dezvolte abilitățile de gândire prospectivă și de gândire critică în ceea ce privește alegerea carierei la elevii de liceu. Orientarea în carieră este o temă insuficient asumată în cadrul orelor de consiliere și orientare, atât de către profesorii diriginți, cât și de consilierul școlar, mai ales datorită resurselor limitate de timp. Acest aspect este vizibil și în statisticile reali [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Gândire critică   Gândire prospectivă  

Metode folosite: Biblioteca vie  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Proiectul „Îmi construiesc un viitor durabil” și-a propus să dezvolte abilitățile de gândire prospectivă și de gândire critică în ceea ce privește alegerea carierei la elevii de liceu.

Orientarea în carieră este o temă insuficient asumată în cadrul orelor de consiliere și orientare, atât de către profesorii diriginți, cât și de consilierul școlar, mai ales datorită resurselor limitate de timp. Acest aspect este vizibil și în statisticile realizate la nivel național cu privire la alegerea traseului profesional al absolvenților de liceu sau de învățământ obligatoriu. Considerăm că o alegere informată și responsabilă a carierei, în deplină concordanță cu interesele, cu abilitățile și aptitudinile personale, dar și cu cerințele pieței muncii pe termen mediu și lung reprezintă o premisă indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă a comunității.

De aceea, proiectul nostru își propune să asocieze orientarea în carieră cu conceptul de dezvoltare durabilă, stabilind 4 obiective: identificarea aspirațiilor personale la un număr de 80 de elevi; cunoașterea aspectelor specifice ale unor profesii prin întâlniri face-to-face cu specialiști în domeniul respectiv; familiarizarea a 80 de elevi cu conceptul de dezvoltare durabilă în perspectiva alegerii unei profesii de viitor; valorificarea informațiilor dobândite prin proiectarea unor opțiuni profesionale în contextul dezvoltării durabile.

Activitățile s-au desfășurat în decursul lunii octombrie, luna Prof21, în oglindă, în cele 3 școli, în fiecare săptămână fiind proiectată câte o activitate. În prima săpămână a fost aplicat și interpretat un chestionar de aspirații personale, care a cuprins întrebări privind nivelul dorit de studii finalizate, profesia aleasă, locul de muncă/ocupația, familia, domiciliul.

În cea de-a doua săptămână a fost realizată activitatea „Biblioteca vie”care a constat într-o întâlnire cu specialiști din diverse domenii, selectați pe baza nevoilor identificate în chestionarele aplicate elevilor. La această activitate au fost invitați 3 specialiști din sănătate, justiție, psihologie și științe sociale, clasa fiind împărțită pe 3 grupe, în funcție de interesele declarate.

Cea de-a treia și cea de-a patra activitate s-au desfășurat pe durata a două ore: prima oră constând într-un training interactiv pe tema dezvoltării durabile, iar cea de-a doua într-o activitate pe grupe, în care elevii au reprezentat grafic imaginea lor despre un viitor viabil și durabil, activitate denumită „Orașul meu în 2050”. Acest atelier final a vizat identificarea meseriilor viitorului în contextul dezvoltării durabile.

Considerăm că implementarea proiectului a fost un succes al echipei, dar și al fiecărui profesor, individual, deoarece a reușit să aibă o comunicare mai pronunțată cu elevii sub aspectul preocupărilor de viitor ale acestora, i-a mobilizat să gândească în mod critic și prospectiv, să lucreze atât independent (în colectarea unor informații legate de traseul profesional), cât și în echipă.

În ceea ce privește sustenabilitatea, implementarea acetui proiect nu necesită o pregătire specială a profesorilor diriginți și se poate face în orice perioadă a anului școlar. Activităților propuse le pot fi adăugate altele, precum job-shadowing, cu implicarea Asociației de Părinți, a unor instituții de stat sau ONG-uri interesate de preocupările tinerilor.Imprimă

FLORICA IULIANA SUCIU

Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare Satu Mare, Satu Mare

Marius-Nicolae Pop

Rebrișoara, Bistrița-Năsăud